Annons
Annons

”Det handlar om att fördjupa yrkeskunnandet”

17 januari 2018, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.
Jonas Hansson.

Höstterminen 2018 startar en fristående kurs i polisiärt arbete vid Umeå universitet. Man planerar för 25 utbildningsplatser, som alla poliser och polisaspiranter kan söka till.

Höstterminen 2018 startar en fristående kurs i polisiärt arbete vid Umeå universitet.
– Tanken är att man ska kunna ha användning av sina egna yrkeserfarenheter, säger Jonas Hansson, en av de ansvariga lärarna.

Jonas Hansson.

Man planerar för 25 utbildningsplatser, som alla poliser och polisaspiranter kan söka till.

Kursen ges på distans, det vill säga utan fysiska träffar, under en termin och omfattar 30 högskolepoäng. Planen är att den så småningom ska kunna byggas på med en fortsättning som kan ge kandidatexamen.
-Eftersom politikerna inte har gått vidare med att göra polisutbildningen till en kandidatutbildning så gör vi det i stället.

På sikt hoppas Jonas Hansson och hans kollegor att man ska kunna forska inom ramen för polisiärt arbete, men då krävs lägst magisterexamen.

I ett första steg ger kursen en orientering i tjänstemannarollen inom Polisen, samt myndighetens organisation, ledning och styrning. När grunden är lagd är det erfarenheterna ur studenternas yrkespraktik, antingen från aspiranten eller ett längre arbetsliv inom polisen, som kursen ska bygga på. Tanken är att poliserna ska fortsätta att arbeta, alternativt genomföra sin aspirant parallellt.
– Vi kommer att bidra med flexibilitet för att göra det möjligt.

I nästa steg är det tänkt att man ska kunna gå en kurs i vetenskaplig metod och så småningom skriva en kandidatuppsats. Arbetet med att utforma fortsättningen pågår. Kursen kan, enligt Jonas Hansson, vara ett första steg in i akademien för en polis som kanske saknar akademisk erfarenhet. Men den ska främst vara användbar tillbaka på arbetsplatsen. Samhället har förändrats menar han och därmed de krav som ställs på poliserna.

Enligt Jonas Hansson skulle man också kunna tänka sig kortare kurser med smalare inriktning, men som skulle höra till disciplinen polisvetenskap. Men det blir i så fall i ett senare skede.

Jonas Hanssons bild är att många duktiga poliser redan idag har ett vetenskapligt förhållningssätt när de jobbar. Med det menar han att de, förutom sina egna erfarenheter, reflekterar och söker stöd i lagen och på annat håll för sina metoder.
– Här får deltagarna koppla sina erfarenheter från arbetet till vetenskaplig litteratur och teorier. Det handlar om att öka och fördjupa yrkeskunnandet och förståelsen för sitt eget arbete. Polisens arbete ska ju bygga på vetenskaplig grund.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst