ANNONS:

ANNONS:

 
 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 6. Den delas ut i december till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 
 
 

 
 

Arkiv

259 tomma platser
på första terminen

Publicerad 2018-02-15

Aktuellt Nu är statistiken för antagningen till polisutbildningen våren 2018 klar. Efter tre veckor är det 541 studenter på utbildningen. 

 • 42 procent av de sökande är kvinnor.

  9352 personer sökte.

 • 99 gallrades bort direkt, då de omfattades av spärrtid eller ej var svenska medborgare.
 • 2560 fyllde inte i det webbformulär som ingår i antagningsprocessen, där man bland annat ska uppge vikt och längd.
 • Ytterligare 458 kuggades på grund av webbformulärets innehåll.
 • 1125 uppfyllde inte betygskraven.
 • 319 sökande hade inte registrerat ett konto vid Universitets- och högskolerådet, UHR.
 • 96 återtog ansökan, hade redan prövats eller föll bort av ny info eller annat hinder. Denna siffran är justerad 23 februari*.
 • 659 gick ej vidare i konkurrensen
 • Av de som kallats till test föll ytterligare 1658 bort då de återtagit ansökan, ej inställt sig, eller ej haft med legitimation
 • 1761 kuggades i testerna
 • 7 kuggades vid säkerhetssamtalen
 • 14 personer som godkänts tidigare tillkom.
 • Av de kvarstående 624 som erbjöds plats återtog 65 sin ansökan.
 • 18 personer påbörjade ej studierna eller hoppade av under de tre första veckorna

* Utifrån Rekryteringsmyndighetens uppdaterade rapport. Första versionen innehöll en felaktig siffra.  


Kvar på utbildningen efter tre veckor är 541 polisstudenter. 31 procent av dessa är kvinnor. Polisen hade planerat för 800 utbildningsplatser.


Flest föll på psykologbedömningen

 

2378 sökande testades

 

Procentsatsen anger hur stor andel av de testade som underkändes:

 • 551 sökande kuggade på Uniq, ett datoriserat begåvningstest* och 93 föll bort på Neo-Pir, ett personlighetstest.  Sammanlagt 27 procent.
 • 158 sökande, 7 procent. klarade ej fystestet.
 • 121 sökande, 5 procent, kuggades efter övrig medicinsk bedömning.
 • 134 sökande, 6 procent, föll bort på testet av muskelstyrka, Isokai, där godkänd-nivån är sex för män och tre för kvinnor.
 • 711 sökande, 30 procent, underkändes i psykologbedömningen.

 

Källa: Rekryteringsmyndigheten


 

-Vem som helst kan inte bli polis, säger Stefan Wehlin på Polismyndighetens HR-avdelning enligt Polisen.se. Han fortsätter:
-Just nu tittar vi på olika åtgärder för att minska avhoppen utan att sänka kraven till polisutbildningen.