Annons
Annons

Förvaltningsrättens
dom om buller består

6 februari 2018, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Även kammarrätten ger Arbetsmiljöverket rätt mot Polismyndigheten i fråga om vite vid uteblivna åtgärder mot buller.

Även kammarrätten ger Arbetsmiljöverket rätt mot Polismyndigheten i fråga om vite vid uteblivna åtgärder mot buller.

Det började med en anmälan i enlighet med 6:6A, som gjordes av nationella huvudskyddsombudet i december 2015. Efter Arbetsmiljöverkets inspektion togs beslut om att ålägga Polismyndigheten en rad åtgärder. Bland annat ska de se till att ändamålsenliga hörselskydd finns samt att myndigheten ska ta ansvar för att dessa används.

Polismyndigheten överklagade först till förvaltningsrätten som gav Arbetsmiljöverket rätt och sedan vidare till kammarrätten.

I överklagan, undertecknad HR-direktör Kajsa Möller, står att Arbetsmiljöverkets beslut baserar sig på flera uppgifter som är ”direkt felaktiga” och beslutet är så otydligt att ”inte ens verket själva kan förklara för Polismyndigheten vad som faktiskt behöver göras för att följa föreläggandet.”

Detta håller inte kammarrätten med om. De skriver i sitt beslut att de gått igenom materialet och kommit fram till att det inte ska prövas. För Polismyndigheten återstår möjlighet att överklaga till Högsta förvaltningsrätten. Det ska ske inom loppet av tre veckor från den 29 januari, då beslutet meddelades.

Läs mer om turerna kring Arbetsmiljöverkets bullerbeslut här och här

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst