ANNONS:

 

 

Ordförandeord

Om vikten av att agera i tid

Lena Nitz, ordförande

 
 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 1. Den delas ut i februari till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Läs mer om Polistidningen här.

 
 
 

 
 

Arkiv

Kammarrätten ger Säpo
rätt om ensamarbete

Publicerad 2018-03-07

Aktuellt Kammarrätten i Stockholm håller i en färsk dom med Förvaltningsrätten om att Arbetsmiljöverkets förbud mot ensamarbete inte är ”ändamålsenligt”. 

Domen, som meddelades 27 februari, är del av en lång process om ensamarbete inom Säkerhetspolisens personskydd, där Säkerhetspolisens huvudskyddsombud varit drivande. I sitt överklagande till Kammarrätten anförde han bland annat:

”Förvaltningsrätten har inte prövat frågan om ensamarbete för de anställda som saken gäller utan har endast prövat frågan om ensamarbetande personskyddskoordinatorer och endast i situationen när de övergår till att arbeta som livvakter. Detta är en inte avsedd inskränkning av Arbetsmiljöverkets beslut. Beslutet rör sig om livvakter som utför livvaktsarbete. Förvaltningsrättens dom utgår från den felaktiga premissen att personskyddskoordinator är en tjänst som på något sätt skiljer sig i riskhänseende från livvakternas.” 

Kammarrätten skriver i sin dom att Arbetsmiljöverkets beslut avser just ett förbud att låta personskyddskoordinatorer arbeta ensamma när de övergår till att agera livvakter. ”Såvitt framgår har inte heller Arbetsmiljöverket funnit skäl att vidta åtgärder för att generellt begränsa ensamarbete för livvakter. Arbetsmiljöverket har därtill tidigare uttryckt att det kan finnas tillfällen då en livvakt kan utföra sitt arbete ensam … Kammarrätten delar därför förvaltningsrättens bedömning att Arbetsmiljöverkets beslut inte är ändamålsenligt eller proportionerligt i förhållande till riskerna för de aktuella arbetstagarna.

Domen kan överklagas till Högsta Förvaltningsdomstolen inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet.

 

Läs om de tidigare turerna här:

Ny rond om livvakters ensamarbete