Annons
Annons

Nationell utbildning i att preja

12 mars 2018, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.
Foto: Emma Eneström

-Idag är den praktiska kunskapen om hur man bör preja kraftigt begränsad i ett nationellt perspektiv. Flertalet poliser är hänvisade till klipp på Youtube, säger Johan Bergmark ansvarig för polisensförarutbildning.
Nu jobbar myndigheten på att ta fram en utbildning som ska ändra på det. 

I höst kommer man att göra ett test för en nationell utbildning i prejning med sammanlagt 60 utbildningsplatser. Foto: Emma Eneström

-Idag är den praktiska kunskapen om hur man bör preja kraftigt begränsad i ett nationellt perspektiv. Flertalet poliser är hänvisade till klipp på Youtube, säger Johan Bergmark ansvarig för polisensförarutbildning.
Nu jobbar myndigheten på att ta fram en utbildning som ska ändra på det.

Orsaken till att Polismyndighetens vill utbilda poliserna i prejning är att kostnaderna för skador orsakade av detta har ökat kraftigt de senaste åren. Men Johan Bergmark tycker inte att en minskning av kostnaderna kan vara det huvudsakliga syftet med utbildningen.
– Vi vet ju faktiskt inte vad ökningen beror på, säger han till Polistidningen.
Han hänvisar till en kommentar från nationella huvudskyddsombudet Emma Cronberg, som i en radiointervju sagt att ett hårdare klimat i samhället kan bidra till att fler situationer uppstår där prejning anses vara en rimlig lösning.
– Det vi vet är att prejning används och att det är farligt och att riskerna minskar om man får utbildning. Fokus ska ligga på säkerhet, säger Johan Bergmark.

Enligt honom är målet att alla poliser som kan behöva stoppa fordon ska få praktisk utbildning i att preja. Något som man i dag tillämpar vid ett fåtal enheter och i Karlstad. Poliserna där får öva prejning med gamla bilar på en motorbana.
– Ansvariga för den utbildningen har också varit inblandade i processen kring den utbildning vi jobbat fram här.
Arbetet med detta har pågått i en särskild arbetsgrupp som bildades för ungefär ett år sedan, i samband med att kostnaderna för prejning kom i dagen. I höst ska man testa utbildningen i tre omgångar med 20 utbildningsplatser i varje.

En av de viktigaste sakerna som ska uppnås med utbildningen, även om den är praktisk, är att man ska känna sig säker på regelverket. Den fap som avhandlar stoppande av fordon upplever många som komplex och besvärlig att tolka i förhållande till lagstiftningen, menar Johan Bergmark.

Utbildningen kommer att hållas under en dag. Länge har det varit svårt att få loss poliser ur den dagliga verksamheten till utbildning.

Johan Backlund är gruppchef och kursansvarig på polisens förarutbildning Region Stockholm. Han känner till planerna på pilotprojektet. Han är tveksam till om det är realistiskt att få ut utbildningen på någon bredare front. Det är svårt nog att få loss poliser ur verksamheten till de utbildningar som finns idag, menar han.
– Inom ramen för polisens förarutbildning steg tre får man lära sig regelverk och teori och pratar kanske främst om risker med att stoppa fordon på det här sättet. Vi har inte bilar och resurser att träna på det praktiskt.
Johan Backlund skulle hellre vilja underlätta användandet av spikmattor.– Redan nu är det bättre än förr då det var väldigt hårt reglerat hur de kunde användas, men det borde till exempel kunna vara polismans beslut.

Även om det krävs mycket för att man ska kunna lägga ut en spikmatta menar han att så kallad fishtail-teknik, som är den vanligaste vid prejning, är betydligt mer riskfylld.

Johan Bergmark däremot tror att man använder spikmattor i den utsträckning det är möjligt idag och att det ofta fungerar i situationer där förberedelse är möjligt och fler patruller kan komma till undsättning.

Angående resurstillgången och att få loss poliser att utbilda sig tycker han att situationen har förbättrats avsevärt.
– Jag slåss för att man ska få fortbildning varje år, med olika innehåll. Till exempel när vi får nya bilar eller vid ny lagstiftning. Vi har jobbat jättehårt med det här, säger Johan Bergmark.
Köerna har tidigare, på många håll, varit långa till att ens få avsluta grundutbildningen med steg tre. De köerna är nu, enligt Johan Bergmark, mycket kortare.

Men är det inte väldigt dyrt att krocka bilar på övning?
– Om övningen görs rätt blir skadorna väldigt små. Och en stor del av utbildningen går ut på att lära sig förstå bilarnas säkerhetssystem. Bilar idag är ju gjorda för att man inte ska krocka så man måste förstå hur systemen fungerar för att kunna göra det här på ett säkert sätt.

Hur ser det ut hos dig? Får du regelbunden förarutbildning? Kontakta oss och berätta!

Läs fappen som avser stoppande av fordon här.

Fotnot: Forskaren Jörgen Lundälv och pensionerade polisen Christer Philipson tycker inte att satsningen på utbildning i prejning är en bra idé utan skriver så här i en debattartikel i Piteå-Tidningen.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst