Annons
Annons

Omstridd chefstillsättning förhandlades i AD

9 mars 2018, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Överklagandenämnden ansåg att hon hade bäst meriter, ändå fick Marie Jarnérus inte chefsjobbet. Nu avgör Arbetsdomstolen det principiellt viktiga fallet, som harbetydelse för alla statliga tillsättningar.

Överklagandenämnden ansåg att hon hade bäst meriter, ändå fick Marie Jarnérus inte chefsjobbet. Nu avgör Arbetsdomstolen det principiellt viktiga fallet, som harbetydelse för alla statliga tillsättningar.

Torsdagen den 8 mars höll Arbetsdomstolen (AD) förhandling i målet, som förutom chefskapet för Nationella insatsstyrkan (NI), också gäller den framtida ordningen vid statliga tillsättningar. Som Polistidningen har berättat yrkar Polisförbundet att Polismyndigheten ska betala 200 000 kronor i skadestånd samt vite om 1 miljon kronor. Bakgrunden är att NI:s tidigare chef, Marie Jarnérus, inte fick arbetet då hon sökte motsvarande cheftjänst i den nya organisationen. Jarnérus vände sig till Statens överklagandenämnd som gav henne rätt och fastslog att hon var mest kvalificerad att få tjänsten. Polismyndigheten valde dock att inte följa utslaget.

Många åhörare närvarade under förhandlingen, de fick dock inte höra några nyheter i form av fakta eller bevis. Jarnérus ombud, Josephine Trinder från LO-TCO Rättsskydd, inledde sin sakframställan med att framhålla att Överklagandenämndens beslut är bindande. Hon tillbakavisade Polismyndighetens invändning att Jarnérus inte haft rätt att överklaga tillsättningen eftersom hon fått en annan kommissarietjänst. Problemet om den synen skulle gälla blir, enligt henne, att förtjänst och skicklighet helt upphör att ha en betydelse vid tillsättning av statliga tjänster.
– För att en anställning inte ska vara överklagansbar krävs att den är fullständigt identisk med en annan erbjuden tjänst. Så är inte fallet här, sa Josephine Trinder.
Hon avslutade med att ta upp det faktum att Polismyndigheten valt att inte följa Överklagandenämndens utslag:
– Följden av att nämndens besked inte är bindande kan bli en framtid då tjänsteärenden måste prövas direkt av förvaltningsdomstol, en sådan ordning tror jag ingen vill ha.

Statens ombud, arbetsrättsjuristerna Ola Svensson och Julia Damerau Malmström, tryckte bland annat på att arbetsgivarsidan anser att det som Polisförbundet betraktar som en rekryteringssituation i själva verket handlar om ett arbetslednings beslut.
Dessutom påpekade Julia Damerau Malmström i sin slutplädering att den person som för närvarande innehar tjänsten som chef för NI också berörs av den kommande domen från Arbetsdomstolen.
– Ett bifall till yrkandet skulle innebära att Polismyndigheten måste bryta mot LAS och skilja NN (nuvarande chefen för NI, reds. anm) från en tjänst.

Tobias Virolainen

Tobias Virolainen, en av Polisförbundets två ombudsmän med ansvar för rättsfrågor, satt med under förhandlingen. Efteråt konstaterade han att hela sakfrågan kan sammanfattas med en mening.
– Knäckfrågan är om det är okej att en myndighet helt struntar i Överklagandenämnden. Jag tycker att vi fick fram vår ståndpunkt väl, nu är det upp till rätten att avgöra.

Dom i målet meddelas onsdagen den 25 april.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst