Annons
Annons

”Vi har försökt få
det så likt som möjligt”

9 mars 2018, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.
Martina Mårtensson

Polisförbundet byter försäkringsbolag i april. Det kommer att innebära en del förändringar. Bland annat går premien för barnförsäkringen upp, men livförsäkringen blir bättre.

Polisförbundet byter försäkringsbolag i april. Det kommer att innebära en del förändringar. Bland annat går premien för barnförsäkringen upp, men livförsäkringen blir bättre.

Martina Mårtensson

– Det försäkringsbolag, Förenade Liv, som Polisförbundet haft samtliga försäkringar i sedan 2003. finns inte längre. De är uppköpta av ett större bolag och alla deras avtal sägs därmed upp, säger Martina Mårtensson, ansvarig för medlemsförmåner på Polisförbundets kansli.
Därför har man alltså behövt se sig om efter ett nytt alternativ. Den första april övergår medlemmarnas försäkringar i Euro Accident.
– Vi har försökt föra över så vi får det så likt som möjligt och att försäkringsbeloppen ska vara desamma, men det blir inte helt samma villkor, säger Martina Mårtensson.

Som exempel nämner hon att det så kallade efterlevandeskyddet på 6000 kronor i månaden första året efter ett dödsfall nu bakas in i det engångsbelopp som utgör livförsäkringen.
– Det finns orsaker till det. Bland annat att det är en högre kostnad för försäkringsbolaget att administrera en månadsutbetalning. Men i pengar blir det mer då dödsfallskapitalet höjs med två prisbasbelopp och prisbasbelopp följer dessutom inflationen.
Om man haft ett särskilt förmånstagande kopplat till sin livförsäkring behöver det göras om i samband med att det nya bolaget tar över. Annars kommer livförsäkringen automatiskt att gå till den generella förmånstagaren, det vill säga make, maka, sambo, registrerad partner eller närmaste släkting.

En annan förändring är att premien för barnförsäkringen går upp betydligt.
– Vi har en fantastisk barnförsäkring idag. Bland annat gäller den för medfödda sjukdomar, vilket är ovanligt. För att vi skulle få med oss en motsvarande barnförsäkring valde vi att acceptera försäkringsbolagets högre premie. Vill man sänka kostnaden kan man välja försäkringsbolagets egen barnförsäkring, men den är som sagt inte alls lika bra.

Från den första april kommer också alla frågor som rör både sak- och personförsäkringar att styras om till Polisförbundet Försäkringar. Tjänsten bemannas av ett externt bolag för försäkringsförmedling som bara kommer att jobba med försäkringar och dessutom kommer att kunna stå för rådgivning, vilket förbundet inte gjort tidigare. På frågan om detta är en dyr lösning för förbundet så svarar Martina Mårtensson att det inte är dyrare än om man hanterat det hos försäkringsgivaren.
– Någon måste svara medlemmarna och det kostar, vem som än gör det.
Då tjänsten inte är knuten till försäkringsbolaget utan till Polisförbundet, kommer den enligt Martina Mårtensson att följa med även om man i framtiden byter försäkringsbolag igen.

Polisförbundet Försäkring kommer att kunna nås via den vanliga växeln. Tanken är också att man så småningom kommer att kunna hantera sina försäkringar via förbundets webb.
Medlemmar som har sin försäkring i Förenade Liv idag kan fortfarande komma åt sin information genom försäkringsbolagets hemsida. De fortsätter också att ansvara för händelser som inträffat före den första april. I mitten på april kommer alla medlemmar få ett brev som innehåller information om de nya försäkringarna.
– Det kan vara ett bra tillfälle att göra en jämförelse så att man får en översyn, säger hon.

Mer information om Polisförbundets försäkringar hittar du här.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst