Annons
Annons

Svårt att upptäcka
– farligt att andas in

12 april 2018, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Som polis finns en uppsjö av risker att hantera. Men den extremt farliga drogen fentanyl sticker ut och skapar extraordinära risker i arbetet. Så hur kan poliser skydda sig?

.

Som polis finns en uppsjö av risker att hantera. Men den extremt farliga drogen fentanyl sticker ut och skapar extraordinära risker i arbetet. Så hur kan poliser skydda sig?

I USA, som befinner sig i en epidemi av dödsfall på grund av opioider, har den federala drogpolisen, DEA, gått ut med en unik och omfattande rekommendation till yrkesgrupper som kommer i kontakt med fentanyl. Detta eftersom man kan dö bara genom att andas in eller få drogen på huden. Den värsta varianten beräknas vara 5000 gånger mer potent än heroin.
-Vi pratar om att utsättas för något motsvarande cyanid. Hur skulle organisationen reagera om vi lägger det på den nivån? frågar sig Kim Nilvall, inspektör på Noas underrättelseenhet.
För svenska poliser finns, enligt Noas enhet för nationell samordning, råd för skydd mot förgiftning, av bland annat fentanyl. Dessa återfinns i Polismyndighetens riktlinjer om åtgärder vid dödsfall som kan ha orsakats av yttre påverkan, och i CBRNE:s metodhandbok för farliga ämnen.

Krisberedskapshandläggare Anna Kanth, vid Noa, uppmanar alla anställda inom Polismyndigheten att gå sina utbildningar kopplade till CBRNE och via Intrapolis hålla sig uppdaterade inom detta område.
På Intrapolis finns ett dokument från polisområde Västerbotten som betonar vikten av att använda rätt sorts beslagspåsar. Där finns också några rader om hantering av beslag av fentanyler från Nationellt forensiskt centrum, NFC. Där står att ”fentanyler är farliga att inandas och att det kan passera genom huden, att det därför är viktigt att använda skyddskläder och engångshandskar som byts ofta.”

Hur ofta ska skyddskläder och engångshandskar bytas?
-Det beror på vilken brottsplats man är på. I en tillverkningslokal med mycket pulver, eller om man kommit i kontakt med pulver direkt, ska de tas av så fort man är färdig, säger Jenny Rosengren-Holmberg, försteforensiker vid droganalyssektionen på NFC.
-Har man fått pulver på handskar kan man lätt kontaminera saker man tar i. Anträffas fritt pulver som inte är förpackat är det bra med andningsskydd eller munskydd.

Virvlande pulver kan vara mycket farligt att andas in, och kan vara svårt att upptäcka eftersom det vid värsta varianten kan räcka med motsvarande två saltkorn för en överdos.
-Hur stora mängder som är farliga kan man inte säga. Det handlar om vilken variant det är, hur koncentrerat det är och hur benäget det är att virvla upp i luften, säger Jenny Rosengren-Holmberg.
Hon säger att olika varianter av fentanyl tas upp olika lätt genom huden.
-Alla förändringar som görs i den kemiska strukturen påverkar hur fettlösliga de är, och därför hur de tas upp genom huden.
Det innebär inte att bara för att man klarat sig vid ett tillfälle, inte heller skadar sig vid nästa.
-Det svåra är att man ofta inte vet vilken typ av drog man hanterar. Om man får det på huden ska man tvätta av sig omgående. Först med rent vatten, sedan med tvål och vatten.

På en tillverkningsplats krävs extra försiktighet. I detta PM står att ”vid brottsplatsundersökning avseende illegal tillverkning av droger är NFC:s rekommendation att ta hjälp av kriminaltekniker. Kriminalteknikerna har tillgång till bra skyddsutrustning, lokaler anpassade för laboratoriearbete och god kännedom om spårsäkring.”
-Där rekommenderar vi, förutom skyddskläder och handskar, även skyddsglasögon och ansiktsmask med frånluft. Jag utgår ifrån att det är kriminaltekniker som skickas dit, säger Jenny Rosengren-Holmberg.

 

Förgiftades av läckande flaska

Illamående och yra fick två poliser i Sverige för två år sedan föras till sjukhus efter att en förpackning med fentanyl hade läckt. De undersökte ett dödsfall och fann omärkta nässpraysflaskor och misstänkte att det kunde vara fentanyl. Försedda med handskar lade de flaskorna i beslagspåsar av plast och vaxat papper, som placerades i bilens bagageutrymme. Det var i januari och under ett ytterligare uppdrag hann vätskan frysa i bilen innan de kom tillbaka till stationen. Där tog de i påsarna med bara händerna och en av poliserna blev blöt på handen. Vätskan hade tinat och läckt genom påsen. En kollega tyckte de såg likbleka ut. Efter fem timmar på sjukhuset fick de, när förgiftningssymptomen hade klingat av, åka hem. Utredningen visade att poliserna, utifrån kunskaperna som fanns då, inte gjort något fel. Händelsen ledde till en inventering av beslagsrutiner och en utbildningsinsats tog vid.

Fentanylfakta

Fentanyl är en syntetiskt framställd opioid som används inom vården för sina smärtstillande egenskaper. Kriminellt framställda varianter kan var 5000 gånger starkare än heroin. Fentanyler ger ett kort heroinliknande rus och en överdos slår ut andningen. I Sverige sker, enligt internationell statistik*, flest dödsfall på grund av fentanyl i Europa. Enligt Noa haltar dock statistiken mycket från olika länder. Motmedlet mot fentanylförgiftning är naloxon.

*Statistikkälla: EU:s center för data om droger och drogberoende, EMCDDA.

Lars Soold
frilansjournalist

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst