”Vi ska inte ha
något A- och B-lag”

Lena Nitz.
Lena Nitz

Ordförande Polisförbundet

Katharina
Katharina von Sydow

Ordförande Polisförbundet

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Det känns som alldeles nyss som i stort sett alla utom Polisförbundet – och våra medlemmar – tyckte att vi hade alldeles lagom många poliser.

Det var lite som den där gamla ketchupflaskan i glas. I början klappade vi lite lätt i botten för att ketchup skulle komma ut. Inget hände. Vi klappade hårdare och hårdare och efter några småskvättar ketchup i omgångar var det som om plötsligt halva flaskan tömdes i ett slag. Inte nog med att alla nu ville ha fler poliser. De försökte också övertrumfa varandra i antal.

Givetvis var det här en oerhört välkommen förändring, inte minst för att den i hög grad påverkat medvetenheten om att polislönerna måste höjas. När våra kollegor fortsätter att överge yrket i större omfattning är någonsin tidigare – samtidigt som utbildningsplatser står tomma – så kan ingen längre neka till att högre löner måste till om löftena om fler poliser ska kunna infrias.

Lena Nitz

”En förkortad polisutbildning skulle resultera i poliser med färre kompetenser och befogenheter.”

Så långt allt väl. Nu ska bara pengarna skjutas till också. Politikerna slåss om väljarna i höstens val, bland annat genom att utlova öronmärkta pengar till högre polislöner.
Men i kampen om väljarna börjar politiker också att leta efter genvägar. Ogenomtänkta förslag dyker upp, som att korta utbildningen. För vissa låter det säkert vettigt. Genom att snabbutbilda får man ju fortare ut fler poliser på gator och torg.
Men de som kommer med den här typen av idéer förstår inte vad det innebär att vara polis i dag. Ett redan komplext yrke har inte blivit enklare med åren och det tillkommer hela tiden fler delar som en polis måste behärska. På polisutbildningen har man börjat få svårt att hinna med allt på 2,5 år.
En förkortad polisutbildning skulle resultera i poliser med färre kompetenser och befogenheter, en sorts polis som bara kan utföra det som skulle kunna kallas för okvalificerade arbetsuppgifter. Hur skulle det påverka allmänhetens bild av att det är just poliser som ska ha högre löner – före sjuksköterskor och lärare? Och hur skulle det påverka den löneresa vi faktiskt börjat få rull på?

Polisutbildningen måste fortsätta att hålla hög kvalitet. Polisyrket ska behålla sin komplexitet och vi ska inte ha något A- och B-lag. Då nedvärderar vi professionen.
Men det är även en arbetsmiljöfråga och en fråga om kvaliteten i det vi levererar. Vill vi ha kollegor som är sämre rustade för den verklighet vi jobbar i? Det handlar inte bara om färdighetsträning. Det handlar också om att ha kollegor som genom sin utbildning fått teori och praktik att kugga i varandra på ett sätt som gör dem rustade för den enorma bredd av utmaningar vi ställs inför. Kollegor som kan leverera, inte bara i några få enklare delar.
Att skydda professionen är helt nödvändigt för polisyrkets status och för den fortsatta löneresan. Det är också nödvändigt för rekryteringen av rätt personer till yrket. Vi ska inte tumma på utbildningskvaliteten så att framtidens poliser blir sämre än dagens, med lägre löner och lägre status.
Det är valår och det kommer att komma fler ogenomtänkta förslag. Låt oss med gemensam kraft se till att de förslagen inte blir verklighet.

Lena Nitz
Ordförande Polisförbundet

Ämnen i artikeln

Detta är en ledare. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst