Annons

Annons

Förslag om resning
vid ändrad ålder

29 juni 2018, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

En person som visat sig vara äldre än vad domstolen trott i samband med en dom, ska kunna dömas igen för att få rätt straff. Det enligt ett förslag till regeringen.En person som visat sig vara äldre än vad domstolen trott i samband med en dom, ska kunna dömas igen för att få rätt straff. Det enligt ett förslag till regeringen.

– Det är vanligare idag att det finns personer som vi inte vet hur gamla de är än vad det var på 40-talet, när de nuvarande reglerna formulerades, säger lagmannen Per Lennerbrant.
Han fick för ett år sedan i uppdrag av justitieminister Morgan Johansson (S) att utreda mer ändamålsenliga bestämmelser om resning i brottmål. Detta efter det uppmärksammade så kallade ”Fåfänganmålet” 2015, då två personer dömdes för en grov våldtäkt. En av dem visade sig – efter att domen fallit vara 20 år och inte 16, som straffet anpassats till. Enligt dagens lagstiftning är den domen omöjlig att justera i efterhand.

Utredningen är nu avslutad och i maj lämnades förslaget om ”resning vid nya uppgifter om ålder” in till Justitiedepartementet.

Åldern på en åtalad kan ha stor påverkan på brottsmålprocessen. Om personen ifråga bedöms vara under 21 år minskar tidsramen för förundersökning av hänsyn till låg ålder. Vid utmätningen av straff tas också hänsyn till låg ålder, och yngre får som regel ett lägre straff. Det skapar ett dilemma om personer som åtalas är svåra att åldersbestämma, eftersom det kan ta lång tid att få fram bevis för någons ålder.

Det går redan idag att få resning till den tilltalades nackdel, men bara om de nya omständigheter eller bevis som kommit fram påverkar själva skuldfrågan eller brottsrubriceringen. Ålder ingår inte i de omständigheterna, vilket utredaren vill ändra på.  Han menar att det är viktigt att ändra lagen bland annat för att det inte är bra att vuxna avtjänar straff tillsammans med ungdomar.

Utredaren föreslår att man ska ha max ett år på sig efter det att de nya bevisen framkommit att ansöka om resning. I det omvända fallet – om de nya bevisen är till den dömdes fördel – är tiden obegränsad och ska så förbli, enligt förslaget.
– Det handlar om att den dömda ska kunna få visshet så att man kan slå sig till ro, säger Per Lennerbrant.
Han förklarar att man också föreslår ett skyndsamhetskrav i resningsprocessen där man alltjämt utgår ifrån att det berör unga personer.

Man föreslår också förändrade regler för överklagande i brottmål. Som det ser ut nu kan en person som själv överklagar en dom inte dömas till ett hårdare straff i nästa instans, om inte åklagaren också överklagar domen. Enligt förslaget bör detta kunna ske om det mellan processerna framkommit nya uppgifter om den dömdes ålder som påverkar straffsatsen.

I arbetet med att färdigställa förslaget har man undersökt hur lagstiftningen kring detta ser ut i Danmark, Finland, Norge och Tyskland.
– Det här blir en nyhet om det går igenom. Inget annat land har en sådan här regel som vi föreslår utan i vissa länder är det svårare att få resning över huvud taget och det finns vad jag vet ingen motsvarighet i något annat land, säger Per Lennerbrant.

Förslaget är, ute på remiss till september i år och lagändringen är föreslagen att träda i kraft den första oktober 2019.

Endast grövre brott

Resning i enlighet med den föreslagna lagändringen föreslås bara kunna beviljas om brottet är föreskrivet fängelse i mer än ett år. Sökanden måste också göra sannolikt att han eller hon inte har kunnat åberopa de nya uppgifterna i rättegången.

Läs också ”Svea hovrätt fastställer dom om knivattack”

 

 

 

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst