Annons
Annons

Många nivåer för facklig i Öst

14 juni 2018, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.
Foto: Emma Eneström

-Jag kan se fördelar med att ha en lokal styrelse, men nu fokuserar jag på att det ska fungera utifrån de förutsättningar vi har, säger Elin Pantzar som representerar Jönköping i Polisförbundet Östs styrelse.

Foto: Emma Eneström

-Jag kan se fördelar med att ha en lokal styrelse, men nu fokuserar jag på att det ska fungera utifrån de förutsättningar vi har.

Så säger Elin Pantzar som representerar Jönköping i den just nu 16 man stora regionstyrelsen i Öst. Egentligen ska den bestå av 19 representanter, men två jobbar tillfälligt med annat och en har avgått.
Elin Pantzar klämmer in en träff med Polistidningen under lunchen. Efteråt ska hon rodda avtackningar av två kollegor som går i pension.
– Det blir fackligt arbete på många olika nivåer, säger hon.
I region Öst finns nämligen, till skillnad från i alla andra regioner, inga styrelser under förbundsregionstyrelsen.

Nyligen inkom en motion till kongressen om att Polisförbundet borde ändra sina stadgar. Detta så att alla polisområden och lokalpolisområden också måste ha egna styrelser. Motionen, signerad Lennart Abony som också sitter i region Östs styrelse som representant för Jönköping, pekar på hur närmaste styrelseledamot annars hamnar för långt bort från medlemmen. En annan motivering som motionen rymmer är att organisationen ska spegla myndigheten och dess ledningsstrukturer och att det därför borde se likadant ut i hela landet.
– Jag var själv med och röstade igenom att vi bara skulle ha en styrelse i regionen. Man måste våga prova nya sätt och jag tänkte nog att det skulle bli effektivare. Med facit i hand hade understyrelser varit bättre.
Enligt Lennart Abony är det problem med att rekrytera till de tomma platserna i regionstyrelsen just för att det inte finns några understyrelser som skulle kunna utgöra steg i en naturlig facklig karriärväg.
– Sen uppfattar jag det som att man saknar den fackliga aktiviteten lokalt. Jag får signaler från Södermanland och Östergötland om att man känner likadant där, säger han.

”Personalombuden och skyddsombuden på lokal nivå blir väldigt viktiga. De är länken mot medlemmarna och våra ögon och öron utåt i verksamheten.”

Elin Pantzar tycker att det är viktigt att fokusera på att göra ett så bra arbete för medlemmarna som det bara går utifrån de förutsättningar som finns och är därför inte så benägen att officiellt ta ställning i frågan. Men hon kan se fördelar med att ha lokala styrelser och tycker att det blir fackligt arbete på flera nivåer samtidigt för de som sitter i förbundsregionstyrelsen.
– Personalombuden och skyddsombuden på lokal nivå blir väldigt viktiga. De är länken mot medlemmarna och våra ögon och öron utåt i verksamheten, säger hon.

Hon säger också att man på många sätt jobbar som om man hade lokala styrelser. De som är ansvariga för varje polisområde träffas varannan vecka, men saknar beslutanderätt. Elin Pantzar har drivit frågan om att ha regelbundna träffar med ombuden och lyckats få till en heldag var åttonde till tionde vecka. I Sörmland och Östergötland är det mer kontinuerligt.
– Men det är ju inte så lätt med tanke på resursbristen, säger hon.

Att ha en stor styrelse för också med sig utmaningar, enligt Elin Pantzar. De olika polisområdena har lite olika kulturella bagage. Sörmland har historiskt sett haft samverkansavtal med arbetsgivaren. Jönköping har jobbat med MBL.
– Vi har haft våra meningsskiljaktigheter i styrelsen, många starka viljor och engagerade människor, men det är också något vi har jobbat på.
Enligt Elin Pantzar är det en majoritet av styrelsen som vill behålla strukturen som den är.
– Så jag väljer att fokusera på att förbättra för medlemmarna. Jag vill verkligen att den här styrelsen ska fungera.

Region Öst

Här ingår polisområdena Jönköping, Östergötland och Södermanland. Regionen hade vid årsskiftet 1568 medlemmar i Polisförbundet och en anslutningsgrad på 95 procent

 

 

 

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst