Annons
Annons

Myndigheten behöver
fler enkätsvar

13 juni 2018, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.
-Det här är verkligen en väldigt viktig sak, säger Charlotte Nichols. Foto: Johan Svanestrand

Otillåten och otillbörlig påverkan samt självcensur. Det är ämnet för en enkät som Polismyndigheten mejlade ut till alla anställda i slutet av maj. Hittills har bara cirka en tredjedel svarat.

Charlotte Nichols. Foto: Johan Svanestrand

Otillåten och otillbörlig påverkan samt självcensur. Det är ämnet för en enkät som Polismyndigheten mejlade ut till alla anställda i slutet av maj. Hittills har bara cirka en tredjedel svarat.

De senaste årens uppmärksammade attacker mot poliser, polishus och fordon hör till det som gör att Polismyndigheten vill kartlägga hur utbredda problemen är.

Polisförbundets Charlotte Nichols är ombudsman i arbetsmiljöfrågor. Hon ingår i styrgruppen för det nationella projekt, Medarbetarskydd, som enkäten är en del av. Hon berättar att deadline för att svara på enkäten är redan 14 juni.
-Det här är verkligen en väldigt viktig sak som det är så positivt att arbetsgivaren tar tag i. Enkätsvaren ska ligga till grund för förslag om exempelvis borttagna namn på tjänstehandlingar, saker som har efterfrågats sedan Hedenhös. Vi vill ha så många svar som möjligt för att få underlag för att kunna förbättra för alla anställda, säger Charlotte Nichols.
Och det är inte bara de som utsatts för hot och annan påverkan som behöver svara – helst skulle man se att alla skickade in enkäten för att få en så tydlig bild som möjligt av läget.

Enligt Polismyndighetens information om enkäten kommer inga personuppgifter att samlas in. Två säkerhetsprövade personer kommer att sammanställa svaren till en rapport.

Otillåten /otillbörlig påverkan

Otillåten påverkan är en handling som du uppfattar vara brottslig. Den riktas mot dig, eller närstående, och verkar vara ett försök att påverka hur du ska göra ditt jobb, eller få dig att låta bli.
Otillbörlig påverkan är samma sak, men med den skillnaden att handlingen eller liknande inte utgör brott.

Källa: Polisens FAQ om enkäten

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst