Tomas Tobé: ”Diskuterar gärna innehållet på polisutbildningen”

18 juni 2018, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.
Tomas Tobé. Foto: Fredrik Wennerlund

Under ett seminarium om brottsförebyggande på söndagen uppstod en diskussion om framtidens polisutbildning. En ordväxling som öppnar för att Moderaterna och Socialdemokraterna kanske kan finna en gemensam linje.Under ett seminarium om brottsförebyggande på söndagen uppstod en diskussion om framtidens polisutbildning. En ordväxling som öppnar för att Moderaterna och Socialdemokraterna kanske kan finna en gemensam linje.

Seminariet anordnades av Polisförbundet i samarbete med Akademikerförbundet SSR, som bland annat organiserar socialsekreterare. Tillsammans vill de uppmärksamma vikten av brottsförebyggande arbete.

Lena Nitz Foto: Magnus Laupa

Polisförbundets ordförande Lena Nitz riktade en uppmaning till politikerna i panelen, justitieminister Morgan Johansson (S) och Tomas Tobé (M):
-Se till att hitta de lösningar som ni är ense om. Gå över blockgränserna och ta varandra i hand, för när det gäller de här frågorna så kan det inte bara vara vallöften eller kortsiktiga lösningar, utan det här är någonting som man måste ha ett långsiktigt strategiskt arbete kring och hålla fast vid det.

Kanske blev hon tagen på orden. Morgan Johansson uttryckte att Sverige har en väldigt stor tillgång: poliskåren, som han beskriver som välutbildad och en av de mest moderna när det gäller förhållningssättet till yrket.
– Där har vi lite olika syn, för jag ser att Moderaterna har lanserat en ny form av utbildning där man ska dela upp polisyrket i olika specialiteter. Det säger jag nej till. Jag vill inte splittra poliskåren – man kan specialisera sig – efter den grundutbildning som finns.
Morgan Johansson framhöll att fler än någonsin, över 11 000, sökt till polisutbildningen med start vårterminen 2019.

Tomas Tobé. Foto: Fredrik Wennerlund

Tomas Tobé replikerade med antalet poliser som lämnar yrket, och att platser gapar tomma på polisutbildningen.
-Det är ett verkligt problem vi har idag – men inte för att den här regeringen inte vill ha fler poliser. Jag kan gärna diskutera inriktningen och innehållet på polisutbildningen, men en sak är jag glasklar över: Vi kommer inte att få tillräckligt många poliser om vi inte nu erbjuder en fullt ut betald polisutbildning, sade han.

Morgan Johansson uteslöt inte att förhandla med Moderaterna om en sådan lösning.
-Men det kräver förstås att vi har pengar till det. Och om vi nu ska ta i hand på någonting så är det också att vi ser till att inte splittra upp polisutbildningen på det sätt som ni har föreslagit. Du vet ju att vi under den här mandatperioden har försökt att få till stånd en reformering av polisutbildningen, men den frågan har vi inte klarat av. Låt oss att se till att vi nästa mandatperiod kommer att vara överens om en reformerad och modern polisutbildning.

Förbunden lyfte
tre krav tillsammans

-Mina medlemmar uttrycker frustration över att man ofta får göra insatser när problemen har uppstått och inte hindrar att problem uppstår.

Heike Erkers. Foto: Lena Dahlström

Så sade Heike Erkers, som är ordförande för Akademikerförbundet SSR, under seminariet om brottsförebyggande arbete, som var en del av Järvaveckan.
Polisförbundets ordförande Lena Nitz tog upp att man pratade mycket om brottsförebyggande redan 1993, när hon blev polis, men att det arbetet är det första som stryker på foten när resurserna tryter.

Som exempel på bra brottsförebyggande metoder lyfte Heike Erkers en rutin man har i Rosengård, som hon och Lena Nitz besökt tillsammans.
-Varje måndagsmorgon klockan åtta samlas cheferna för hemtjänsten, socialtjänsten och polisen och en massa insatser och så gör man en plan: Vad behöver vi göra den här veckan? Detta så att medarbetarna kan verka på ett bra sätt och lösa problem.

Tillsammans lyfte fackordförandena tre krav:

  • att kommunerna ska få ett brottsförebyggande uppdrag
  • att man inrättar en nationell samordnande funktion, en minister eller liknande, som håller ihop brottsförebyggande arbetet.
  • gemensam kompetensutveckling

Tomas Tobé (M) och justitieminister Morgan Johansson (S) var till synes överens om vikten av det förebyggande arbetet och att kommunernas roll i detta bör förtydligas. När det idag inte klaffar har flera orsaker, menar Tomas Tobé.
– Enligt min erfarenhet handlar det om sådana konkreta saker som: Kan man byta information med varandra, är det här sekretessbelagt? Vem har huvudansvaret att agera till exempel när vi ser att en person är på glid – är det skolan, är det socialtjänsten, är det polisen och föräldrar och så vidare, sade han bland annat.

Morgan Johansson
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Morgan Johansson framhöll att han och statsminister Stefan Löfven tidigare under söndagen presenterat en satsning: 3,2 miljarder kronor – från år 2020 – för att lyfta de utsatta områdena.

järvaveckan …

… ägde rum på Spånga idrottsplats i nordvästra  Stockholm 9-17 juni. Varje kväll höll en partiledare tal och varje dag hade även ett tema. På söndagen 17 juni var temat Trygghet och insatser och det var då Polisförbundet deltog i arrangemanget.

-Det handlar om fysisk upprustning, renoveringar, men också mycket om att på ett permanent sätt stärka skola, socialtjänst och fritidsverksamheter, så att man helt enkelt kan svara upp på de satsningar vi nu gör med Polisen.

Fackförbundens krav på en nationell samordnare är något som Socialdemokraterna varit inne på, men då inte fått gehör för i riksdagen, sade Morgan Johansson.

Fredrik Brokopp och Thèrése Skoglund Shekarabi hörde till de polisförbundare som under söndagen tog hand om besökarna i TCO-tältet.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst