Annons
Annons

Varför låter
västarna vänta på sig?

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.
Grafik: Ali Moosavian

Upphandlingen av skyddsvästar till Sveriges poliser är en följetong som alla inblandade parter anser borde ha varit klar för länge sedan.

Grafik: Ali Moosavian

Upphandlingen av skyddsvästar till Sveriges poliser är en följetong som alla inblandade parter anser borde ha varit klar för länge sedan.

Sedan 2011 har det pågått olika processer kring upphandlingen av skyddsvästarna. Vissa av dem i rätten. Beslut som Polismyndigheten tagit om att tilldela leverantörer avtal har överprövats. Konkurrenter till aktuella leverantörer såväl som Konkurrensverket har varit inblandade. Varför det hela tiden kör fast råder det delade uppfattningar om. För stort fokus på pris hävdar vissa, medan andra menar att det beror på stridbara konkurrenter.

Det senaste försöket att sluta ett löpande avtal med en leverantör gjordes 2014. Då med den finska leverantör som de senast levererade västarna kommit ifrån. Upphandlingen har kört fast i turer med överprövningar och under tiden har Polismyndigheten sett sig tvingad att genomföra så kallade direktupphandlingar.  Dessa är egentligen otillåtna, så som de genomförts. Polismyndigheten har också dömts att betala skadestånd och upphandlingsskadeavgift för direktupphandlingar, trots att de i vissa instanser och avseenden har fått delvis rätt i att situationen varit trängande.
För en tid sedan valde Polismyndigheten att göra ett omtag. En ny kravspecifikation formulerades och ett nytt upphandlingsförfarande drogs igång.  I februari kom man med besked om att västarna framöver ska upphandlas av ett belgiskt företag.

Denna gång har den finska leverantören begärt överprövning i Förvaltningsrätten. De hävdar bland annat att det belgiska företaget har ett pris som är onormalt lågt och inte uppfyller alla skall-krav i upphandlingsunderlaget, samt att misstag med poängsättningen gjorts i Polismyndighetens bärprov som kostat konkurrenten avtalet. I ett av sina yttranden till Förvaltningsrätten uppger konkurrenten att en av det belgiska bolagets leverantörer nyligen ska ha förlorat en patent-tvist. Detta kommer enligt konkurrentens ombud att kunna lägga krokben för leveranserna.

På detta svarar Polismyndigheten bland annat i ett yttrande att man inte anser att det belgiska företagets pris är onormalt lågt. Dessutom lyfter myndighetens jurist i ett yttrande att även om så hade varit fallet har man inte skyldighet att begära in en förklaring eller förkasta anbudet, även om lagen möjliggör detta. Man hävdar också att skall-kraven är uppfyllda.

Utprisade i upphandlingen

Bärprovet inför nya upphandlingen av västar blev helt utan betydelse. Vinnarens pris var så lågt att det inte gick att konkurrera med kvalitetspoäng.

Johan Skogfeldt är en av de ansvariga för den kravställning som gjorts inför den nya upphandlingen av skyddsvästar.  Enligt honom har man förbättrat förutsättningarna för måttning i den nya upphandlingen. Detta genom att kravställa en digital modell för måttning som är i enlighet med svenska storlekar. Varje storlek ska också, enligt den kravställningen, finnas i minst två längder.
Frågan är hur man kan skruva i de lite mjukare värdena, som hur västens komfort är. Detta med tanke på den senaste tidens kritik vad gäller västarnas passform.
– Det är ju fältprovet som säkerställer det, säger Johan Skogfeldt.
Men han bekräftar samtidigt att den poäng som ges i fältprovet spelar mycket liten roll om skillnaderna i pris är stora.
– Jag hade gärna sett att kvalité viktades högre mot pris än vad som görs nu, säger Johan Skogfeldt.

Det belgiska företag som Polisen avser att upphandla västar från har sin egen tillverkning. Det är en av de tänkbara förklaringar Polistidningen får, bland annat från en representant för företaget, till att priset kan vara så lågt. Så lågt att ingen av konkurrenterna med högre priser hade haft en chans, oavsett hur höga poäng de fick i bärprovet.
– Men vi anser att vi har haft så hårda krav att det här kommer att bli bra. Vi kommer inte att acceptera en dålig väst, säger Therése Westermark som är tillförordnad chef för inköpsenheten på Polismyndighetens ekonomienhet.
Men hon medger att man inte väntat sig att någon av leverantörerna skulle kunna lägga sig så lågt som det belgiska företaget gjort.
– Vi hade tagit fram ett snitt för vad tillverkning av västar kan kosta och det här var oväntat. De prisade ut oss, säger hon.
Men hon säger också att referenser har kontrollerats och att det inte finns någon anledning att tro att det belgiska företaget inte kommer att kunna leverera.

När en upphandling ska göras är det upp till beställaren – i det här fallet Polismyndigheten – att avgöra hur pris ska viktas mot kvalitet. I ett PM från 2014 innehållande allmän information om skyddsvästar, som bland annat nått leverantörerna, står följande:
”Viktningen på skyddsvästar vid utvärderingen är i normala fall – 70% kvalitet (fältprover) och 30% leverantörens pris. Endast anbud som klarar alla krav utvärderas. Efter utvärdering ska ekonomiskt mest fördelaktiga anbud tilldelas ramavtal genom ett tilldelningsbeslut och avtal tecknas.”

Viktningen i upphandlingen Polismyndigheten gjort av skyddsvästar den här gången är, enligt uppgift till Polistidningen, numera snarare den omvända mot tidigare: 70 procent pris och 30 kvalitet. När Polistidningen frågar Polismyndighetens upphandlare i ärendet om detta får vi inga tydliga svar, utan hänvisas till värderingsmodellen för fältprovet. I detta ger varje kvalitetspoäng avdrag på ett visst antal kronor.

Det belgiska företaget hade det näst sämsta resultatet i testet för skyddsvästpaket för yttre bruk och den sämsta poängen avseende förstärkningsvästar i fältprovet. Ändå vann de upphandlingen i båda fallen. Detta på grund av den stora skillnaden i pris per väst. På frågan om varför man över huvud taget har ett fältprov när det inte har någon betydelse återkommer Therése Westermark till att man inte hade kunnat förutse att det vinnande företaget skulle kunna lägga sig så lågt. Hon uppger också att det kanske är något man får fundera på framåt.
– Sen är det ju faktiskt bara tolv poliser som ingår i fältprovet och det är ju ganska många fler som ska ha västarna.

Men att priset väger tungt verkar inte gå att komma ifrån.
– Vi har en lagstiftning att förhålla oss till och en ekonomi. Det är skattebetalarnas pengar. Men vi kommer aldrig att tillåta att poliserna har dåliga saker, säger Therése Westermark.

Många har fått fel storlek

– Något annat än västar som passar poliserna och ger skydd kommer aldrig jag att känna mig nöjd med, säger Susanne Liwång, det skyddsombud som har hand om frågan.
I väntan på att den stora upphandlingen ska bli klar har Polismyndigheten, via en direktupphandling, köpt in västar från den finska leverantören. Inför inköpet har man, enligt Polismyndigheten, gjort ändringar baserade på klagomål som kommit in. Susanne Liwångs intryck är att folk är nöjda med justeringarna.
Inför den kommande stora upphandlingen är hon nöjd med den kravställning som gjorts och hon har gott hopp om att det ska bli bra. Hon betonar dock att det inte bara är valet av leverantör som är viktigt, utan även hur förutsättningarna ser ut för att få prova ut sin väst.
– Det kan behövas en storlek fram och en annan bak, man kan behöva justera och få hjälp med hur verktygen ska bäras i förhållande till västen.
Susanne Liwång berättar att skyddsombuden vill att en ergonom ska vara med på utprovningen.
– Att skylla på poliserna och att de har fått fel storlek duger inte. De ska inte få fel storlek.  Om någon polis dessutom har svårt att få gängse modell att sitta bra ska man kunna specialbeställa. Om man ändrar kroppsform, går upp eller ner i vikt, måste man också kunna byta väst.

Nyligen framkom att många poliser som fått västar ur den senaste leveransen har fått en för stor väst. Den de provade var av ett annat märke och ett annat måttsystem än den de sedan fick. På Intrapolis ska det nu finnas mätverktyg och Polismyndigheten har kallat till möte med beklädnadsansvariga från alla regioner. Det säger Eva Fredriksson, som sitter som kravställare i upphandlingen av västar.

Polistidningen rapporterade i mars om att bland annat aspiranter reagerat på dålig passform på de västar de fått. En av dem vi talade med har nu kommit ut till sin arbetsplats. Hon har ännu inte behövt använda västen så många gånger men hon bävar för kommande pass.
– Jag har försökt med hjälp av stationen, förrådet och Polisförbundet att få en ny, men det verkar svårt. Speciellt eftersom vi är flera som behöver andra västar.
– Kollegorna här skrattar åt oss, lite med glimten i ögat såklart. De tycker det ser förjäkligt ut och att det är helt galet att vi inte kan röra oss ordentligt.

Sjunde upphandlingen på sju år

22 augusti 2011 Tilldelningsbeslut avseende ramavtal för lätta och tunga skyddsvästar meddelas. Detta blir föremål för omprövning i Förvaltningsrätten.

16 dec 2011 Förvaltningsrätten beslutar att upphandlingen ska göras om. Beslutet överklagas av Rikspolisstyrelsen (RPS). Kammarrätten avslår överklagan.

25 februari 2013 RPS och Tullverket annonserar en samordnad upphandling av lätta och tunga skyddsvästar.

22 januari 2014 Upphandlingsförsöket avbryts på grund av att förfrågningsunderlaget inte innehöll krav på ett för processen nödvändigt tillstånd.

5 februari 2014 RPS beslutar, efter att ha mottagit en skrivelse från Polisförbundet om trängande behov av skyddsvästar, att genomföra en så kallad direktupphandling. Polismyndigheten tilldöms senare upphandlingsskadeavgift om 200 000 kronor för detta.

6 november 2014 RPS annonserar om en ny upphandling av ramavtal avseende skyddsvästar. De vill nu teckna avtal med en annan leverantör än den som de slöt avtal med i februari. Den tidigare leverantören ansöker om överprövning. Förvaltningsrätten avslår ansökan men Kammarrätten bifaller och beslutar att upphandlingen ska göras om.

10 november 2015 Polismyndigheten beslutar att avbryta den pågående upphandlingen.

16 mars 2015 En ny annons avseende upphandling av ramavtal för skyddsvästar publiceras. Upphandlingen genomförs.

23 februari 2016 Polismyndigheten beslutar att ingå ytterligare ett tillfälligt ramavtal avseende skyddsvästar – en så kallad direktupphandling. Detta då behovet av skyddsvästar enligt Polismyndigheten var akut. I oktober samma år kom myndigheten och leverantören överens om att säga upp avtalet då detta blivit föremål för överprövning i Kammarrätten.

14 mars 2018 Polismyndigheten meddelar tilldelningsbeslut om avtal med en ny belgisk leverantör.

23 mars 2018 Den finska leverantör som Polismyndigheten senast försökte sluta ramavtal med om att leverera västar ansöker till Förvaltningsrätten om att tilldelningsbeslutet gällande den belgiska leverantören ska överprövas.

Källa: Förvaltningsrätten i Stockholm

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser