AD gav Polismyndigheten
rätt om bisyssla

4 juli 2018, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Att hjälpa utsatta kvinnor på sin fritid är en otillåten bisyssla. Det fastslår Arbetsdomstolen i en dom, som tillkännagavs idag.

Domen gäller en polis som på sin fritid är ordförande i en ideell förening som stöttar våldsutsatta kvinnor. Polismyndigheten bedömde att bisysslan inte var förenlig med hennes arbete med hänvisning till att förtroendet för myndighetsutövningen kan skadas. Bland annat menade myndigheten att allmänheten kan komma att ifrågasätta inte bara den aktuella polisens opartiskhet, utan även hennes kollegors opartiskhet.

Polisförbundet invände mot den bedömningen, då polisen inte kommer i kontakt med misstänkta i sitt arbete och inte möter klienterna i föreningen. Det valde att stämma staten inför Arbetsdomstolen (AD). Polisförbundet har framhållit att bisysslan bara har bedrivits i begränsad omfattning och inte avlönats. Dessutom menar förbundet att det är långsökt att tro att en polis som arbetar ideellt med att ge psykosocialt stöd inte skulle vara opartisk i sin yrkesutövning.

Men AD gick på myndighetens linje och avslog Polisförbundets talan och fastslår att förbundet också ska betala statens rättegångskostnader på 149 000 kronor.

Två av domstolens ledamöter hade en skiljaktig mening och menade att risken för förtroendeskada är så liten att bisysslan borde tillåtas.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst