Annons
Annons

Bristande rapportering
grumlar tasertest

26 juli 2018, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Testen av elchockvapen pågår för fullt, men många användare fyller inte i utvärderingsenkäterna. Nu larmar skyddsombudet Kjell Borgström om att hela projektet äventyras.

 Testen av elchockvapen pågår för fullt, men många användare fyller inte i utvärderingsenkäterna. Nu larmar skyddsombudet Kjell Borgström om att hela projektet äventyras.

Som Polistidningen tidigare berättat om pågår under 2018 och 2019 tester av elchockvapen som involverar 800 poliser. Hälften av dem har utrustats med det nya vapnet, hälften utgör en referensgrupp utan elchockvapen.

Kjell Borgström, som är huvudskyddsombud i polisområde Halland, arbetar med projektet. Han berättar att testerna hittills har varit mycket positiva. Samtidigt är han oroad över att både poliserna i kontrollgrupperna och de som utrustats med elchockvapen missar att fylla i de enkäter som ska till Umeå universitet för vetenskaplig utvärdering.
– Sannolikt upplever de att de inte hinner, att det är så mycket annat som ska göras. Men faktum är att hela projektet att införa elchockvapen i Sverige äventyras om vi inte får in statistiskt underlag.

Svarsfrekvensen var 35 procent, enligt en sammanställning i maj, och en representant för Umeå universitet uppgav vid samma tid att det låg i farans riktning att utvärderingen inte skulle gå att genomföra på ett korrekt vetenskapligt vis.

– Det stämmer att man har varit dålig på att fylla i enkäterna som ska till universitetet, men vår interna rapportering inom polisen är det inga problem med, säger Pär Wärdig vid Noa som leder Polisens elchockvapenprojekt.
Han fortsätter:
– Ett problem är att universitetet följer enskilda poliser för att få fram statistik på individbasis. Om någon som tidigare inte fyllt i enkäten skärper sig nu är det inte säkert att det räcker för att få fram en rättvisande bild.

Enligt de siffror man ändå har fått in används vapnet en gång per dygn av testgruppen och den vanligaste legala grunden är laga befogenhet, följt av nödvärn. Vid 92 användningstillfällen uppgavs anledningen vara hot om våld, vid 20 tillfällen förekomsten av en kniv eller ett vasst föremål, vid 17 tillfällen att någon försökt fly, vid sex tillfällen förekomsten av föremål som kunnat användas för att åsamka trubbigt våld och vid fyra tillfällen förekomst av skjutvapen eller attrapp.

Kjell Borgström understryker speciellt att den avskräckande effekten är stor. Han säger att han upplever, utan att ännu veta säkert, att användningen av OC-sprej har gått ner.
– I så kallade problemområden, där det finns en tendens att folk kommer fram och provocerar polisen, har vi märkt en klart positiv förändring. Det är väl inte så kul att göra så då de ser tasern och vet att den är ett användbart alternativ.
Kjell Borgström nämner också ett tillfälle då en person som attackerade polisen med en pistolreplika kunde omhändertas utan att skadas. Bakgrunden är sorglig då mannen förlorat båda sina föräldrar och enligt Borgström försökte ta sitt liv genom att tvinga polisen att skjuta honom.
– Men poliserna vapenväxlade och använde elchockvapnen, utan dem hade de varit tvungna att skjuta mannen, säger han.
Åtskilliga av de poliser som under en tid testat det nya vapnet har också, enligt Borgström, nämnt att de känner större otrygghet då de lämnat tillbaka det.
– De upplever helt enkelt en försämrad arbetsmiljö, fler personer uppträder kaxigt och provocerande, de saknar ett vapenalternativ som de hunnit vänja sig vid.
Men inledningsvis rapporterades att vapnet inte alltid fungerade perfekt, effekten försvagades märkbart av tjocka kläder.
– Vi kände ju till detta sedan tidigare och har märkt en klar förbättring i och med sommarvärmen då folk inte är lika påpälsade, säger Kjell Borgström.

Läs mer:
Träning inför tasertest stort reportage från 2017

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst