Annons
Annons

Varnar för puckel
av nya poliser

31 juli 2018, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.
Ola Kronkvist

Ökningen av poliser bör sträckas ut över så lång tid som möjligt. Sedan bör antalet poliser som utbildas hållas på en jämn nivå. Detta enligt Ola Kronkvist, prefekt vid polisutbildningen i Växjö. 

Ökningen av poliser bör sträckas ut över så lång tid som möjligt. Sedan bör antalet poliser som utbildas hållas på en jämn nivå. Detta enligt Ola Kronkvist, prefekt vid polisutbildningen i Växjö.

Ola Kronkvist

Fler poliser, fler problem? var rubriken på ett Almedalsseminarium som 2 juli anordnades av Linnéuniversitetet i Växjö, det svenska lärosäte som utbildar flest polisstudenter.
-De politiska partierna har tävlat om att lova fler poliser och det har blivit nästan en budgivningsstrid, sade Ola Kronkvist.
Att det finns ett stort behov av fler poliser är något han håller med om, men han efterlyser en ordentlig analys av hur många – och med vilka kompetenser. I den kalkylen behöver man ta höjd för krissituationer som skogsbränder och terrorattentat, samt väga in befolkningsutveckling och de polisanställdas rätt till semester.

Antalet poliser som utbildats har varit högst ojämnt. I Växjö har man gått från 72 till 94, till 104, till 216 nya studenter, för att sedan en termin 2009 vara nere på noll. Nu är man efter en snabb ökning uppe på 325. Och det till en undervisningstät utbildning, som för en rad moment kräver speciella lokaler, där gruppstorlekarna på skjutbanan och i polisbilarna bör hållas till maximalt tolv, framhåller Ola Kronkvist.
-Det tar lite tid att ställa om och öka volymen. För det vi inte kan göra är att tumma på kvaliteten. Poliserna måste kunna lita på sina kollegor, att de håller måttet, säger Ola Kronkvist.
Svårigheten att rekrytera lärare i bland annat kriminalteknik och polisbilskörning är påtaglig. Den lär inte bli mindre nu när två nya utbildningar, i Malmö och Borås, ska dra igång.

Det är inte bara lärosätena som har svårt att hänga med i svängarna. Myndighetens förmåga att ta hand om kullarna med blivande poliser är begränsad:
-Förut hade studenterna fyra fältstudieveckor – en varje termin. Det är nu nedskuret till en vecka i termin två. Men region Syd och region Stockholm mäktar bara med tre dagar, säger Ola Kronkvist.
Och snart är det dags för en riktigt stor polisstudentkull att ta examen – fler än dubbelt så många som vanligt ska göra sin aspirant.
-Där ser jag ju kanske den största utmaningen för Polismyndigheten i det här, att ge kvalificerad handledning till alla dessa polisstudenter. För de är ju inte färdiga, överföringen av erfarenhet måste fungera, sade Ola Kronkvist.

Om 7000 fler poliser utbildas på kort tid, som är det antal regeringen torgför, uppstår en stor puckel av nya poliser som ungefär samtidigt ska ha handledning, vara föräldralediga, får krämpor, går i pension med mera, vilket Ola Kronkvist bedömer blir mycket svårhanterligt.
I sin dragning framförde han en önskan att en noggrann analys av bemanningsbehoven ska följas av att ökningen sträcks ut över så lång tid som det överhuvudtaget är möjligt. Detta för att plana ut den demografiska puckeln.
-Då får vi en hållbar lösning som inte ställer till fler problem än den ska lösa.

Att det kommer förslag om att korta utbildningen, enligt dansk modell, är en utveckling som Ola Kronkvist ser som ”oerhört farlig”.
-Det bygger på en kraftig missuppfattning om att det där med att jobba i yttre tjänst, det är något man kan snabbutbilda folk till. Jag skulle säga att det är precis tvärt om. Utredningsarbete det kan man möjligtvis snabbutbilda folk till, men yttre tjänst är det mest komplicerade polisarbetet. Då måste man kunna allt.
Ola Kronkvist skulle helst se att polisutbildningen förlängdes med en termin, med tanke på alla nya moment som lagts in genom åren. Dessutom efterlyser han en ordentlig kontroll av utbildningarnas kvalitet.
-Vi har ju jobbat med polisutbildning sedan 2001 i Växjö. Inte en enda gång har det gjorts någon omfattande kvalitetsgranskning av vår utbildning. Vi utvärderar ju våra kurser, naturligtvis, men uppdragsgivaren, Polismyndigheten, har faktiskt aldrig gjort en genomlysning av kvaliteten på polisutbildningarna.

Lena Nitz Foto: Magnus Laupa

Han fick i detta medhåll av Polisförbundets ordförande Lena Nitz, som från scenen kommenterade hans dragning. Hon framhöll att även om Polisförbundet lyfter behovet av fler poliser vill man komma ifrån att fokus enbart ligger på antal uniformer.
-Det blir så snävt. Det är ju också otroligt viktigt vad som är i uniformerna. Där kommer vi ju till utbildningen och även till vidareutbildning och yrkesutveckling, sade hon.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst