Annons
Annons

Sekretess ger Moment 22

18 oktober 2018, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Att poliser som misstänks för vissa brott riskerar jobbet är väl känt. Men även fråntagen säkerhetsklass gör att en del poliser inte får jobba kvar.

Att poliser som misstänks för vissa brott riskerar jobbet är väl känt. Men även fråntagen säkerhetsklass gör att en del poliser inte får jobba kvar.

Brottsmisstankar mot poliser handläggs av Avdelningen för särskilda utredningar (SU) och det råder vattentäta skott gentemot övriga polisorganisationen.

Fredrik Westin Foto: Eva Schoultz

– Tanken är att utredningen ska vara fristående från Polisen. Därför leds den av en speciell åklagare som fattar beslut kring förundersökning, berättar Fredrik Westin, Polisförbundets ombudsman för rättsfrågor.

Samtidigt verkar SU inte i ett vakuum. Om åklagaren beslutar om att väcka åtal sker en vanlig rättslig prövning – i vissa fall utfärdas  ett strafföreläggande.
– Här kan Polisförbundets medlemmar efter en prövning få rättshjälp om det rör åtgärd eller underlåtenhet i tjänsten, säger Fredrik Westin.
Om inget åtal väcks lämnas fallet över till Polismyndigheten för en arbetsrättslig utredning.
– Här kan Polisförbundets medlemmar få hjälp med arbetsrättslig kompetens av förbundet.

Den arbetsrättsliga utredningen utförs av gruppen för skiljande- och disciplinärenden och regionpolischefen bestämmer om fallet ska gå vidare till personalansvarsnämnden, Pan.
– En viktig del är att identifiera och rätta till eventuella systemfel för att hela organisationen ska bli bättre, säger Fredrik Westin.

Om det bedöms att en polis utgör en potentiell säkerhetsrisk, till exempel genom kontakter med kriminella, kan säkerhetsklassen ändras eller helt tas bort. Detta kan medföra komplicerade situationer för arbetsgivare och för den polis som kanske inte får arbeta kvar. En annan komplikation är att orsakerna till att säkerhetsklassen ändras är belagda med sekretess och beslutet går inte att överklaga. Detta kan medföra att det blir svårt för den enskilda att tillvarata sin rätt.

För arbetsgivarens del kan det vara problematiskt att anföra sakliga skäl för en arbetsrättslig åtgärd, eftersom man i många fall har bevisbördan och skälen inte får anges på grund av sekretessen.
Resultatet blir en klassisk moment 22-situation:
– Oaktat utgången av den arbetsrättsliga processen kvarstår beslutet om fråntagandet av säkerhetsklass vilket medför att man fortfarande inte kan arbeta som polis, säger Fredrik Westin.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst