Annons
Annons

Kan jag jobba på det här?

Sömnmedel och smärtstillande – hur lång tid tar det innan läkemedel lämnar kroppen och du är totalskärpt i samband med ett ingripande? Och när kan du sätta dig bakom ratten?
17 oktober 2018, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

För en del poliser och andra skiftarbetare som lever med oregelbundna arbetstider är det inga problem att få sovandet att fungera. För andra hakar det upp sig och sömnmedel kan bli en nödvändighet för att lösa situationen. Därtill kommer vanliga smärtstillande medel, som tidigare var märkta med en röd triangel. Den upplyste om att medlet kunde påverka sådant som körförmåga och möjligheten att hantera situationer som kräver skärpt vaksamhet.

Men numera är det upp till var och en att göra en bedömning, något som kan vara svårt.
– Man tog bort triangeln eftersom den kunde vara missvisande. Det är individuellt hur du påverkas av läkemedel, och tidigare kunde man tro att allt utan triangel är okomplicerat, säger Paulina Tuvendal, klinisk utredare på Läkemedelsverket.

Hon arbetar med att undersöka vilka effekter nya läkemedel har. Huvudregeln är att vinsten med läkemedlet ska överväga biverkningarna. En intressant fråga är till exempel vad som är bäst: Att vara trött och outsövd på jobbet – eller att ha kvar spår av sömnmedel i kroppen?

Hon berättar att receptfria läkemedel i princip inte är något problem i sammanhanget, med ett undantag: Vissa allergitabletter kan framkalla trötthet. Undrar man över sina receptfria läkemedel kan man alltid fråga apotekspersonalen.

Vad gäller receptbelagda läkemedel är det sådant som påverkar det centrala nervsystemet genom att lugna, ge sömn eller lindra smärtpåverkan som kan kollidera med yrkesutövningen som polis. Tämligen lång tid efter intaget kan effekter som dåsighet och nedsatt reaktionsförmåga dröja sig kvar. Dessutom har vissa sömnmedel i värsta fall oönskade biverkningar – som humörsvängningar, speciellt om de används under längre tid.

För flera vanliga sömnmedel gäller att halveringstiden i kroppen är runt fem timmar. Den som tar till exempel Zopiklon eller Stilnoct för att sova dagen efter ett nattpass kan fortfarande ha kvar en fjärdedel av dosen i kroppen tio timmar senare.

Men Paulina Tuvendal återkommer flera gånger till att det inte finns några generella räkneexempel som alltid gäller för alla. Hur olika personer reagerar på läkemedel är mycket individuellt och hänger samman med en rad faktorer som delvis ändras över tid.
– Kön, vikt, sjukdomar och intag av andra mediciner spelar roll. Det är där det egna ansvaret kommer in. Man måste helt enkelt känna efter och göra en egen bedömning.

Hur vanligt är det att människor är omedvetet påverkade av läkemedel då de kör bil eller arbetar?
– Jag tycker inte att det verkar vara något man pratar mycket om, ändå finns det många yrkesgrupper som man vill ska vara skärpta när de går till jobbet. Man måste själv inhämta kunskap från bipacksedel, läkare och apotekspersonal för att vara säker på att man kan utföra sitt arbete på ett korrekt sätt.

Paulina Tuvendals tips

  • Läs alltid bipacksedeln noga, oavsett om det rör sig om ett receptbelagt eller receptfritt läkemedel. Där finns information om du ska tänka på något speciellt.
  • Diskutera med din läkare om du tar sömnmedel och berätta vad du jobbar med.
  • Se också upp med receptbelagda hostmediciner, de kan innehålla etylmorfin och alkohol.

Några läkemedel att se upp med

  • Sömnmedlet Zopiklon (som även säljs under namn som Imovane och Zimovane) har en lugnande, ångestdämpande och sömngivande verkan. Halveringstid på 3-5 timmar och narkotikaklassat.
  • Stilnoct som också säljs som Zolpidem och Edluar. Narkotikaklassat sömnmedel med beroenderisk.
  • Smärtstillande läkemedel som innehåller tramadol eller kodein, opiater som är besläktade med heroin och morfin och därför narkotikaklassats.

Källa: Paulina Tuvendal, Fass. Observera att detta inte på något sätt är en heltäckande beskrivning.

Tänk på …

  • Alla bipacksedlar finns också på Läkemedelsverkets hemsida, här får du reda på vilka läkemedel som inte ska kombineras med bilkörning eller arbete som kräver koncentration och vakenhet.
  • Tycker du eller omgivningen att ditt minne försämras, din syn och hörsel påverkas eller du känner dig dåsig, trött eller yr är det olämpligt att köra bil.
  • Påverkan av körförmåga kan ibland vara störst i början av medicineringen och avtar med tiden.

Källa: Läkemedelsverket

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst