Annons
Annons

”När jag är ledig,
då jobbar jag”

24 oktober 2018, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.
Jan Johansson

Onsdag 24 oktober är Skyddsombudens dag. Inför detta ringde vi runt till de regionala samordnande huvudskyddsombuden. Frågan vi ställde var vem som ansvarar för deras arbetsmiljö.

Inför Skyddsombudens dag ringde vi på Polistidningen runt till de regionala samordnande huvudskyddsombuden.
De driver frågor, ingår i Polisförbundets regionala styrelser, stöttar övriga skyddsombud och samarbetar nationellt. Förhoppningsvis hinner de även med att gå någon utbildning också, för att hålla sig uppdaterade.
Allt för att värna om arbetsmiljön inom Polisen.
Frågan är då – vem ansvarar för deras arbetsmiljö?

Vem ansvarar för din arbetsmiljö?

Björn Johnsson

BJÖRN JOHNSSON, region Väst:
-Jag skulle svara regionledningen. För vi har inget chefskap inom den fackliga organisationen och vi har inget chefskap inom skyddsorganisationen. Man skulle kunna leka med tanken att det är min chef, där jag är grundplacerad, men det blir en ogörlig uppgift. När man går in i rollen som HSO eller facklig ordförande så handlar det mycket om att man får ta hand om den delen själv, i samklang med andra fackliga. Alla har ett ansvar att själva flagga upp läget. Vad du är inne och skrapar på är ju ett eftersatt område och vi har ju flera regionala huvudskyddsombud som har känt på väggen och kanske klivit över den.

Peter Lindbergh

PETER LINDBERGH, region Mitt:
-Det skulle jag säga är min närmaste chef, men i och med att han inte arbetsleder mig så blir det jag själv. Det är väl inte optimalt. Är man engagerad så är man och då kanske man jobbar för mycket. Även om många frågor är nationella så är det samtidigt mycket lokalt. Här ska exempelvis vårt polishus saneras, så då måste man stänga en våning i taget, och vi sitter ju trångt redan som det är. Det kommer bli ett gigantiskt tryck.

Jan Johansson

JAN JOHANSSON, region Nord:
-Bra fråga. Jag vet inte vad jag ska svara. Vet du hur mycket tid jag har inarbetad sedan 1 januari 2015? 57 veckor. Så när jag är ledig, då jobbar jag. När jag söker semester så jobbar jag ändå.
Varför är det så?
-Därför att det är så’na problem som måste hanteras. Det gör ju situationen lite besvärlig på det sätt att jag ska lyda under ordföranden i regionstyrelsen, jag ska kanske lyda under det nationella huvudskyddsombudet. Jag har ju en chef på kansliet i Västerbotten, men hon kan ju inte arbetsleda eller styra mig. Så ligger det till.

Roger Östergren

ROGER ÖSTERGREN, region Stockholm:
-Det gör väl Stefan Eklund (ordföranden för Polisförbundet Stockholm). Någonstans så är det väl en arbetsgivare i botten, rent juridiskt, men denne ser inte jag. Det funkar bra – arbetsbelastningen är något vi allihop sköter internt i styrelsen.

Måns Borgny

MÅNS BORGNY, region Öst:
-Ja vem gör det? Till viss del ansvarar ordförande för den arbetsmiljö som styrelsen har, men förutom det så är det väl individen själv som har en stor del av ansvaret. När det gäller rehabiliteringsansvar så ligger det på min ordinarie chef där jag är grundplacerad.
– Jag var HSO när vi gick in i nya myndigheten. Den arbetsplats som jag var på den försvann och då vart man placerad i en grupp med en ny chef, så den nye chefen har ju aldrig utövat ledarskap för mig. Han kallar till utvecklingssamtal och så, han försöker nog. Vi gjorde en undersökning i vår egen styrelse, där vi haft lite stormigt, och en av de saker som finns med på vår handlingsplan är att man önskade utvecklingssamtal i facket, så det ska vi börja med nu. Det kommer vara ordföranden och jag som regionalt huvudskyddsombud som håller i det.

Nina Eilenberg Wemrin

NINA EILENBERG WEMRIN, region Syd. (Hon är även ordförande för Polisförbundet Malmö.):

-Jag har haft mitt uppdrag i en och en halv vecka. Min grundplacering är ju ledningscentralen, men det är komplext att de har arbetsmiljöansvar när de inte har kännedom om vår arbetssituation.

PER THOLLIN, region Nationella avdelningar:
-Jag är i grunden fingeravtrycksexpert, även om jag jobbat väldigt lite med det de senaste åren. Formellt är det ju sektionschefen på laboratoriet i Stockholm. De är bra på att lyssna av och har klart för sig att skyddsuppdraget ska få ta den tid det behöver. Men vi ser ju också om varann, skyddet och facket, så det tycker jag väl är en intern grej att vara rädda om varann och se när vi går för tungt. Jag tycker att det går bra, jag tycker om att det är mycket att göra. Men jag är ju inte heltidare, jag har något att falla tillbaka på, som fortfarande har kontakt med mitt grunduppdrag.

Patrik Danielsson

Region Bergslagens PATRIK DANIELSSON, som nyligen utsetts till nytt nationellt huvudskyddsombud:
-Om man ska vara helt ärlig så är det väl ingen som har ansvaret för den. På pappret har jag en chef, men han har ju inte koll på vad jag gör. Däremot sitter vi på samma polisstation så vi pratar ju. Jag tycker att min arbetssituation som regionalt huvudskyddsombud är bra, om man jämför med min tid innan, som chef. Med facit i hand kan jag säga att vi chefer blev otroligt illa behandlade i omorganisationen. Som nationellt huvudskyddsombud blir det en del nya saker att förhålla sig till. Just nu har jag kvar mitt regionala uppdrag, samtidigt som det är väldigt mycket att sätta sig in i. Mitt sätt att hantera det är att försöka lugna ner saker och inte springa på alla bollar.

Fotnot: Säkerhetspolisens huvudskyddsombud var inte på plats, men Polistidningen hoppas kunna återkomma med svaret därifrån längre fram.

Skyddsombudens dag 24 oktober

2011 beslöt de fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco att man skulle inrätta en särskild dag för att uppmärksamma skyddsombuden. Onsdagen i vecka 43, som är den Europeiska arbetsmiljöveckan, är den dag man valt. 2012, när dagen firades för första gången, var det hundra år sedan de anställda fick rätt att utse skyddsombud.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst