Annons
Annons

Polisförbundet om lagförslag: ”Urholkar rättsstaten”

30 oktober 2018, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

”Det borde inte ligga i Sveriges intresse att det växer fram företag med våldsanvändning som affärsidé.” Det skriver Polisförbundet apropå förslag om utvidgade möjligheter för bevakningsföretag att ha skjutvapen.

”Det borde inte ligga i Sveriges intresse att det växer fram företag med våldsanvändning som affärsidé.” Det skriver Polisförbundet apropå förslag om utvidgade möjligheter för bevakningsföretag att ha skjutvapen.

Det är promemorian ”Tillståndsprövning av vapendelar m.m” från i juli i år som Polisförbundet nu lämnat synpunkter på. (Hela promemorian finns att läsa här.)

De förslag Polisförbundet invänder mot är att:

  • Dagens möjligheter för auktoriserade bevakningsföretag att inneha skjutvapen för utlåning till väktare utvidgas till att omfatta skjutvapen för utlåning till skyddsvakter och ordningsvakter. Auktoriserade bevakningsföretag ska också kunna få tillstånd att inneha skjutvapen för utbildning och träning.
  • Det införs en möjlighet att meddela tillstånd för auktoriserade utbildningsföretag att inneha skjutvapen för utbildningsändamål.
  • Undantag från kravet på lånetillstånd ska gälla när ett auktoriserat bevaknings- eller utbildningsföretag lånar ut skjutvapen i samband med utbildning eller träning. Vid sådan utlåning ska undantag också göras från de krav som ställs avseende vissa skjutvapen på att den enskilde har avlagt skytteprov, genomgått viss utbildning eller på annat sätt visat sig lämplig att inneha vapnet. Vidare föreslås att utlåning av enhandsvapen och helautomatiska vapen ska tillåtas för utbildning eller träning. Det under uppsikt av ett auktoriserat bevaknings- eller utbildningsföretag.

I sitt svar skriver Polisförbundet bland annat:
”Polisens arbete ska syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp. Bevaknings- och utbildningsföretag /…/ har istället att leverera lönsam verksamhet till sina ägare.
Det borde inte ligga i Sveriges intresse att det växer fram företag med våldsanvändning som affärsidé. /…/ Med nuvarande förslag abdikerar staten från samhällskontraktet, Polislagen samt sitt brottsförebyggande uppdrag. Med nuvarande förslag urholkas rättsstaten.”

Polismyndigheten har i sitt remissvar huvudsakligen ställt sig bakom promemorians förslag, men anser bland annat att utbildningsföretagens skjutinstruktörer bör omfattas av vandelsprövning.

Författningsändringarna bedöms enligt promemorian kunna träda i kraft den 1 juli 2019.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst