ANNONS:

 

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 2. Den delas ut i april till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 

Ordförandeord

I kriser står poliskåren för trygghet

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 

 
 

Arkiv

Domstolsförhör under ed
– redan under förundersökningen

Publicerad 2018-11-13

Aktuellt UR ARKIVET apropå HD:s friande dom i samma ärende. Det går att förhöra vittnen under ed redan under en förundersökning. Det framhåller rådman Fredrik Nydén, apropå en färsk dom från Hovrätten för Västra Sverige. 

Poliserna som utredde dödsskjutningarna på Vår Krog och Bar i Göteborg 2015 ställdes inför ett oväntat problem när en av de dömda överklagade till Högsta domstolen. Plötsligt trädde en kvinna fram och gav mannen alibi.

Utredarna kunde senare spräcka alibit och kvinnan gick från att vara ett vittne till att bli åtalad för skyddande av brottsling. Hon friades dock av tingsrätten och nyligen även av hovrätten. Det var visserligen klarlagt att kvinnan hade ljugit i polisförhören, men det gick inte att fälla henne för brott så som lagen är skriven. Det berodde bland annat på att kvinnan hade lämnat uppgifterna i polisförhör och inte vid en rättegång.

Summa summarum fick alltså polis och åklagare lägga ner resurser på att spräcka ett påhittat alibi medan kvinnan som låg bakom villospåret gick fri. Den friande hovrättsdomen satte igång en debatt på Twitter om det borde vara olagligt för vittnen att ljuga i polisförhör, på samma sätt som det är olagligt att göra det under ed i domstol.

Fredrik Nydén, rådman vid Södertörns tingsrätt, deltog i diskussionen. Han påpekade att man faktiskt kan förhöra vittnen inför rätten redan under pågående förundersökning. Den som ljuger under ett sådant förhör kan straffas för mened.
–  Jag tycker att man måste fundera på varför inte den möjligheten används mer innan man går till lagstiftaren och kräver en generell sanningsplikt vid polisförhör, säger han till Polistidningen.

Bestämmelsen som Fredrik Nydén syftar på kan användas i fall då ett vittne till exempel vägrar uttala sig eller framstår som ”ostadig i sin utsaga”. I det läget kan en åklagare begära hos tingsrätten att vittnet ska förhöras i domstol redan under förundersökningen. En förutsättning är att vittnesmålet är så viktigt att det avgör om ärendet kan gå till åtal.
– Det kan vara i en situation där man måste lägga ner förundersökningen om vittnet fortsätter att tiga. Eller om man misstänker att vittnet ljuger men inte kan bevisa det och vill veta om vittnet står fast vid sin version under ed.

Det står i lagkommentaren att den här möjligheten används väldigt sällan. Varför är det så?
– Jag kan bara spekulera, men jag misstänker att det är många som inte har en aning om att den här möjligheten finns.

Domstolsförhör under förundersökning

En person som är skyldig att vittna vid en kommande rättegång kan höras under ed redan under förundersökningen om det är av synnerlig vikt för utredningen och det finns en misstänkt i ärendet. Det kan till exempel vara aktuellt om vittnet vägrar lämna uppgifter eller tros lämna oriktiga uppgifter.

Källa: 23 kap. 13 § rättegångsbalken med förarbeten

Ser du några hinder mot att använda den här bestämmelsen?
– Ett problem är att den misstänkte och hans försvarare har rätt att närvara om ett vittnesförhör görs inför rätten. Då finns det alltid en risk att den misstänkte anpassar sin historia så att den går ihop med vittnets.

Fredrik Nydén tycker ändå att det kan vara värt att testa den här möjligheten i vissa fall.
– Har man ett verktyg i lådan ska man överväga att använda det. Och om det inte fungerar sin nuvarande form så kanske man ska börja med att skruva lite på reglerna innan man efterfrågar något helt nytt, som att det ska bli olagligt att ljuga under polisförhör.