Annons
Annons

Ändrad antagning
ska minska sökandetapp

4 december 2018, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

I framtiden kan det bli möjligt att söka polisutbildningen året runt och få ett preliminärt antagningsbesked direkt efter godkända tester. Det här enligt ett förslag som just nu utreds.

I framtiden kan det bli möjligt att söka polisutbildningen året runt och få ett preliminärt antagningsbesked direkt efter godkända tester. Det här enligt ett förslag som just nu utreds.

Polisutbildningen lyckas inte fylla platserna och Polismyndigheten ser antagningsprocessen som en del av problemet.
– Den nuvarande processen är omodern, har långa ledtider och är väldigt oflexibel för den enskilde, säger Stefan Wehlin som jobbar med utbildningsfrågor på myndighetens HR-avdelning.

I dagsläget tar det ungefär trettio veckor från att en person söker utbildningen till dess att han eller hon får ett antagningsbesked.
– Det kan hända väldigt mycket under den tiden. Du kanske får ett nytt jobb eller ändrade anställningsförhållanden och därför väljer att inte gå vidare i processen. Vi ser att vi tappar många som kunde ha blivit bra poliser, säger Stefan Wehlin.

Därför har Polismyndighetens HR-avdelning, tillsammans med Rekryteringsmyndigheten som sköter antagningen, tagit fram ett förslag till en ny antagningsprocess. Ett av förslagen är att man ska kunna söka polisutbildningen året runt i stället för att vara hänvisad till två fasta ansökningsperioder per år. Ett annat förslag är att den som blir godkänd vid Rekryteringsmyndighetens tester och bedömningar ska få ett preliminärt antagningsbesked direkt.
– Vi tror att det är rätt skönt för den sökande att komma hem och veta att det ser bra ut. Blir jag bara godkänd vid den återstående säkerhetsprövningen och drogtestet så är jag antagen.

Men om det är konkurrens om platserna och det dyker upp bättre meriterade sökande vid en senare tidpunkt – förlorar man inte sin plats då?
– I dag avgör meritvärdet, alltså ditt gymnasiebetyg, men i den föreslagna processen skulle vi frångå meritvärdessystemet och i stället använda en först-till-kvarn-princip.

Ska inte platserna gå till dem som är mest meriterade?
– Om vi kommer tillbaka till en situation där vi har fler sökande som uppfyller kraven än vi har platser på utbildningen så har vi sagt att vi ska kunna återinföra meritvärdessystemet.

De preliminära antagningsbeskeden ska även innehålla information om var och hur studenten ska läsa utbildningen, det vill säga om det är på distans eller på campus och i så fall på vilken studieort. Det ska underlätta för studenter som till exempel behöver flytta och ordna ny bostad.

Planen är att Polismyndigheten ska fatta beslut om en ny antagningsprocess under 2019 så att den kan vara implementerad 2020.
– Men det är fortfarande väldigt många vägval som vi måste göra inom myndigheten så det är för tidigt att säga exakt hur den här processen kommer att se ut, poängterar Stefan Wehlin.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst