Annons
Annons

Avlasta våra kollegor nu

Lena Nitz.
Lena Nitz

Ordförande Polisförbundet

Katharina
Katharina von Sydow

Ordförande Polisförbundet

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Det finns sätt att öka tiden våra kollegor kan ägna sig åt kärnuppdraget. Det finns lösningar för polisledningen att anamma. Vi kan inte bara sitta och vänta på att tillskotten från de nya större poliskullarna ska ge effekt ute i verksamheten.

I början av året presenterade Polisförbundet ett konkret förslag på hur man trots en skriande polisbrist kan få loss fler polistimmar till den operativa verksamheten: ett nationellt införande av administrativa assistenter.

Lena Nitz. Foto: Magnus Laupa

”De framsteg vi gör kommer för många kollegor inte att vara tillräckliga om man de närmaste åren fortsätter att vara så hårt belastade som i dag.”

Vi vet exempelvis från Uppsala att när poliser i yttre tjänst stöttas av turlagsadministratörer så får de mer tid ute i radiobilarna. Det säger sig självt att det här är otroligt uppskattat – och att det fungerar. Fanns motsvarande stöd i hela landet skulle vi få loss viktig polistid, tid som verkligen behövs här och nu.

Men administrativ avlastning behövs även till utredare. Och till chefer. Utredare behöver mer tid till just utredningar. Chefer behöver mer tid till att styra och leda arbetet, och till att utveckla verksamheten. Med stöttning i administration och pappersarbete skulle våra kollegor få mer tid över till kärnuppdraget.

Men intresset hos polisledningen är svalt, för att inte säga obefintligt, trots polisbrist, ett enormt övertidsuttag och kollegor som överger yrket i en omfattning vi inte såg före omorganisationen. Jag får en känsla av att ledningen ser administrativ expertis som något som hör till det förgångna. I vilket fall som helst vill man inte införa administrativt stöd på bred front – trots att behovet av administrativ avlastning är stort hos våra kollegor, rent av enormt hos vissa.

Kanske tänker sig polisledningen att den här typen av arbetsuppgifter ska effektiviseras med hjälp av IT-utveckling, inte med mänsklig kompetens? Men problemet med IT-utvecklingen är dels att myndigheten ligger efter på området, dels att förbättringar som förenklar våra kollegors vardag tar tid att ta fram.

Dessutom finns det uppgifter som jag har svårt att se att man de närmaste åren kommer att kunna lösa så mycket bättre än i dag med hjälp av utvecklad teknik. Men oavsett vad man tror om den saken så kvarstår faktum: Dagens poliser räcker inte till, varken för samhället eller för att arbetsmiljön inom Polismyndigheten ska vara hållbar. Och de efterlängtade större tillskotten med nyutbildade poliser de kommande åren kommer också att ta stora resurser i anspråk och blir en stor utmaning för organisationen. Det finns alltså flera skäl till att avlasta de kollegor vi har i dag och det är viktigt att inte ta några dåliga genvägar här som påverkar kärnuppdraget negativt.

Vi är mitt i ett otroligt viktigt arbete när det gäller uppvärderingen av polisyrket i form av högre löner och utökade karriärvägar. Men de framsteg vi gör kommer för många kollegor inte att vara tillräckliga om man de närmaste åren fortsätter att vara så hårt belastade som i dag. Jag hoppas därför att rikspolischefen – trots bristen på satsningar i övergångsregeringens budget – vågar lita på att tillskott kommer när en ny regering väl är på plats. Att han därför fortsätter att jobba offensivt med både rekryteringar och fortsatta löneökningar. Han får inte slå av på takten.

Lena Nitz
ordförande
Polisförbundet

Ämnen i artikeln

Detta är en ledare. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst