Annons
Annons

Enskift, tvåskift eller treskift?

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

En hel del kollegor skulle kunna fortsätta jobba längre i yttre tjänst om det fanns IGV-enheter som jobbade en- och tvåskift, skriver John på IGV i Göteborg.

Inom Polismyndigheten beror ens arbetstider väldigt mycket på vad man arbetar med. Väljer man till exempel att arbeta som planerare får man hålla sig till dagtid och väljer man att åka IGV eller att arbeta på RLC blir det automatiskt treskift. Anledningen till detta torde vara ganska självklar och som anställd får man rätta sig därefter.

Tyvärr gör denna något rigida indelning, kopplat till bland annat en alldeles för låg OB, att många kollegor av olika anledningar är tvungna att lämna treskiftstjänsterna inom bara ett par år. Det kan handla om livspusslet som inte går ihop, sömnsvårigheter eller bara en önskan om mer ”normala” tider och ett ”normalt” socialt liv. Med tanke på hur komplex rollen som IGV-polis är (min klasslärare på PHS sa alltid att det tar ett år att lista ut vad fan man håller på med och ytterligare fyra år innan man är en bra IGV-polis), finns det tyvärr alldeles för många kollegor som lämnar yttre tjänst innan de uppnår sin fulla potential ute på fältet.

Innan jag slänger ur mig något förslag måste jag kasta in en brasklapp att det är möjligt att det redan finns lokala lösningar på detta problem, till exempel ”gubblistor” eller andra speciallistor. Men det jag vill propagera för är en nationell, färdigförhandlad lösning. Frågan är bara hur ska man gå till väga för att lösa detta och är det över huvud taget genomförbart?

Kanske inte på studs, med tanke på att de allra flesta enheter ute i landet är mer eller mindre underbemannade. Men på sikt, när myndigheten nått upp till det antal anställda vi ska vara, finns det goda möjligheter till det. Det borde vara fullt möjligt, i alla fall på lite större orter, att bilda någon form av IGV-enheter som arbetar både en- och tvåskift och som inte är larmstyrda eller inkräktar på områdespolisernas arbete.

De skulle huvudsakligen kunna ägna sig åt sådant som IGV bara hinner med mellan larmen, Till exempel. fotpatrullering, ordningshållning, trafikövervakning, eftersökning av efterlysta, prio femmor, etcetera. Dessutom skulle dessa patruller agera som luft i systemet och finnas tillgängliga för RLC ifall ett tillfälligt behov att avlasta IGV skulle uppstå. Dessa patruller skulle även kunna byta plats med de vanliga IGV-patrullerna på dag- och kvällstid för att variera arbetsuppgifterna.

Personligen kan jag inte se någon nackdel med att införa en- och tvåskifteslistor på IGV. Dels finns det en hel del kollegor som skulle kunna fortsätta vara ute längre, istället för att vara tvungna att söka en inre tjänst (och därmed skulle den samlade kompetensen ute öka) och dels skulle myndigheten få ut mer personal på de tider då flest brott sker (kvällar). Polisen behöver så många kängor ute på fältet som möjligt och detta är en del av en lösning för att uppnå målet.

John
IGV Göteborg.

Ämnen i artikeln

Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst