Annons
Annons
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

 

I oktober kom Polisens riktlinjer om en viktig fråga: Ensamarbete.
Riktlinjerna och tillhörande handbok framhåller i princip det som redan gäller, nämligen Arbetsmiljöverkets regel: Ensamarbete får inte förekomma om det finns påtaglig risk för våld, eller hot om våld.

Någon definition av påtaglig risk finns inte med. Jag vet att det finns skyddsombud därute som förväntat sig något mer specifikt och hoppats på en rad tydliga ”no-nos”. Men någon definitiv checklista bjuder handboken inte på – däremot konstateras att ingripandeverksamhet och patrullering normalt inte får utföras som ensamarbete, med undantag för exempelvis mc-poliser och hundförare.

Om civilas arbete i yttre tjänst står inte mycket. Man skriver att den möjligheten inte är närmare reglerad och att situationer som förutsätter användning av våld och tvång bara kan hanteras av poliser. Man framhåller, med hänvisning till Arbetsmiljöverkets riktlinjer för ensamarbete, att den som utför sådant i verksamhet där det finns risk för våld ska ha kunskap anpassad för uppdraget. ”Det kan för civila utredare vara utbildning i konfliktreducerande kommunikation, självskydd samt larm eller radiosamband. Detta innebär dock inte att den enskilde civila utredaren därmed kan anses ha kunskap att hantera situationer som innebär uppenbara risker för våld,” står det i handboken. (Min kursivering.)

Inte en enda rad hittar jag om hur myndigheten ser på den omdiskuterade kombinationen med en civil och en polis ute på fältet …
Såvitt jag kan utläsa är det upp till varje organisatorisk enhet att avgöra vilka uppgifter som inte får utföras som ensamarbete – något som man också ska se till att alla berörda har koll på.

I det löpande arbetet är det den närmaste chefen som, hårt pressad av lappande och lagande med bristande resurser, ska bedöma den aktuella situationen och den enskilde medarbetarens förmåga att – fysiskt, psykiskt och utbildningsmässigt – mäkta med uppgiften ensam.

Hoppas att cheferna mäktar med den uppgiften.

 

Eva Schoultz
chefredaktör

LÄS MER: ”Vårt skydd är att vi har en kollega med oss. Vi har inte råd att gambla med det,” säger Björn Johnsson, huvudskyddsombud i region Väst. Detta i artikeln ”Tänk om han varit ensam”

 

För musiken i Blå hallen stod Rosa Kvartetten. Foto: Eva Schoultz

23 november skred 135 stolta Södertörnsstudenter i blå skjortor nerför trapporna till Blå hallen i Stockholms stadshus. Så mäktigt att se!

Ämnen i artikeln

Detta är Redaktörens rader. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst