Annons
Annons

Löfvens ord om rättspolitiken

21 januari 2019, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.
Stefan Löfven Foto: Kristian Pohl

Vid måndagens regeringsförklaring, på dagen 17 år efter att Fadime Sahindal mördades, talade statsminister Stefan Löfven (S) bland annat om hedersrelaterad brottslighet.
Ansvarig för polisfrågorna blir Mikael Damberg. 

Vid måndagens regeringsförklaring, på dagen 17 år efter att Fadime Sahindal mördades, talade statsminister Stefan Löfven (S) bland annat om hedersrelaterad brottslighet.
Ansvarig för polisfrågorna blir Mikael Damberg.

Här är delar av regeringsförklaringen – med fokus på rättssystemet.

Stefan Löfven Foto: Kristian Pohl

”Herr talman. Kriminaliteten ska bekämpas med samhällets fulla kraft. Nu söker rekordmånga kvinnor och män polisutbildningen och dom ska ha stöd av rejäla resurser, samordnade myndigheter och effektivare lagstiftning. Tiotusen fler ska anställas till polisen till 2024. Polisyrket ska vara attraktivt. Skyddet ska stärkas för poliser och annan blåljuspersonal.

Straffen ska skärpas för brott kopplade till kriminella uppgörelser. Ny lagstiftning om datalagring överlämnas till riksdagen i närtid. Polisen ges rätt att besluta om kameraövervakning på allmän plats. Minimistraffet för övergrepp i rättssak höjs kraftigt. Ett system med kronvittnen utreds, oregistrerade kontantkort till mobiltelefoner förbjuds. Straffen skärps för de som överlåter narkotika till andra. Allvarliga brott som utförs av unga under 15 år ska alltid utredas av polis. Insatserna skärps mot skattefusk och skatteflykt, åtgärder vidtas mot missbruk av falska id-handlingar och organiserad brottslighet riktad mot våra välfärdssystem.

De som grips och döms måste få verkningsfulla domar som kan leda till livsförändring. Straffen ska skärpas för den som rekryterar unga till kriminalitet och dömda som inte medverkar i vård och behandling ska få tiden i fängelse förlängd. Det brottsförebyggande arbetet, det startar i striden mot fattigdom och segregation. För att fler ska lämna kriminaliteten bakom sig införs ett nationellt exitprogram. Och för att färre ska lockas in anställs fler fältarbetare och områdespoliser.
Vi är hårda mot brotten och brottens orsaker. Samhället är alltid starkare än gängen.

Den nya samtyckeslagen möjliggör för fler fällande våldtäktsdomar. Nu fortsätter arbetet för att förverkliga en samtyckeskultur. Mer resurser tillförs till det förebyggande arbetet och sex- och samlevnadsundervisningen moderniseras.
Minimistraffet höjs för våldtäkt, grovt sexuellt ofredande införs som ny brottsrubricering, preskriptionstiderna förlängs och tas bort helt för sexualbrott mot barn. Fler mottagningar inrättas för sexualbrottsutsatta.

Regeringen ökar insatserna mot våld i nära relationer. Det gäller både det akuta stödet till våldsutsatta och deras barn, och det förebyggande arbetet, insatserna för att få personer som utövar våld att förändra sitt beteende.

Att stå upp för ditt liv och din kärlek trots att du vet att din familj vägrar acceptera det kräver ett stort mod. Att tala om det för världen för att skapa förändring för andra, det kräver ett ännu större mod. Det modet hade Fadime Sahindal och för det mördades hon, idag för exakt 17 år sedan. /…/ Jag önskar att jag kunde säga att hederskulturen har tryckts tillbaka, men så är inte fallet. Den finns kvar. Den hotar alltjämt människors frihet och säkerhet. Insatserna har inte varit tillräckliga. Vi måste göra mer. Vi ska göra mer. Vi ska skärpa straffen, öka kunskapen och förstärka arbetet i skola och socialtjänst. Icke svenska medborgare som döms för hedersrelaterade brott och hatbrott ska lättare kunna utvisas och samtidigt ska den som utsätts för hedersrelaterad brottslighet få stärkt skydd mot avvisning. Insatser ska i högre grad kunna ges till unga utan föräldrars samtycke vid misstanke om hedersbrott. Samhället ska agera direkt vid misstanke om att personer kommer att könsstympas eller giftas bort mot sin vilja.

Herr talman, kampen mot terrorism och våldsbejakande extremism måste vara kompromisslös. Lagstiftningen skärps. Deltagande i terroristorganisationer kriminaliseras, Säkerhetspolisen ges möjlighet att läsa krypterad trafik.

Gränskontrollerna vid vår inre gräns blir kvar så länge som det finns behov. Terror och extremism är tyvärr bara delar av det komplexa säkerhetshot som riktas mot alla öppna och demokratiska samhällen.  Arbetet fortsätter med att skapa ett modernt totalförsvar. Den nationella säkerhetsstrategin ska genomföras utifrån en bred säkerhetsanalys, ett nationellt center upprättas för att öka informations – och cybersäkerhet. En ny myndighet inrättas för att säkra det psykologiska försvaret mot bland annat påverkansoperationer.

Den civila beredskapen rustas för att bättre kunna möta klimatrelaterade kriser som hälsohot bränder, torka och översvämningar. Vaksamheten ökas mot utländska försök att förvärva känslig infrastruktur.

Sverige bibehåller sin säkerhetspolitiska linje, försvarsanslagen höjs successivt för att höja Sveriges militära förmåga och samarbetet med andra länder och organisationer fördjupas. Den militära alliansfriheten tjänar vårt land väl, Sverige ska inte söka medlemskap i Nato. ”

Löfven meddelade också att Morgan Johansson kommer att vara justitieminister även fortsättningsvis, men ny inrikesminister, med ansvar för bland annat polisen blir Mikael Damberg.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst