Annons
Annons

Polismyndigheten riskerar bullervite – igen

11 januari 2019, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Arbetsmiljöverket är fortfarande inte nöjda med hur Polismyndigheten hanterar frågan om buller i polisernas arbetsmiljö. Nu flaggar de för att det kan bli fråga om ett nytt vitesföreläggande.

Arbetsmiljöverket är fortfarande inte nöjda med hur Polismyndigheten hanterar frågan om buller i polisernas arbetsmiljö. Nu flaggar de för att det kan bli fråga om ett nytt vitesföreläggande.

I slutet av förra året fastställdes föreläggande om vite om 3000 000 kronor för Polismyndigheten. Detta då Kammarrätten valde att inte ta upp ärendet efter det att Polismyndigheten överklagat en andra gång. I en första vända fick Arbetsmiljöverket rätt i Förvaltningsrätten.

Föreläggandet var resultatet av en lång process. Det började med en anmälan enligt 6:6a som gjordes redan i slutet av 2015 av Nationella huvudskyddsombudet och huvudskyddsombudet i Region Stockholm avseende buller i arbetsmiljön och brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet kopplat till detta. Bland de åtgärder som Arbetsmiljöverket krävde efter inspektion var att poliserna skulle ha tillgång till funktionella hörselskydd och att arbetsmiljön skulle undersökas ur ett bullerperspektiv.

Nu har Arbetsmiljöverket genomfört nya inspektioner och ännu kvarstår, enligt dem, brister. Bland annat har verket synpunkter på de mätningar som gjorts i den aktuella undersökningen av arbetsförhållandena. De menar att de gjorts i övningsmiljö och inte i verkliga miljöer, vilket i sin tur riskerar att leda till att poliserna inte får ändamålsenliga skydd. Dessutom har undersökningarna inte omfattat poliser och miljöer som konstaterats utsatta för höga risker, till exempel IGV, SPT och insatser av olika slag. Arbetsmiljöverket saknar också skriftliga rutiner hos Polismyndigheten för samverkan mellan de olika instanser som jobbar med bullerfrågor.

På grund av de brister som kvarstår har nu Arbetsmiljöverket valt att öppna ett nytt ärende. Nu vill de att Polismyndigheten ska ha genomfört åtgärderna senast 19 maj i år. Om inte, kan ett nytt föreläggande om vite bli aktuellt. Senast det 1 februari ska Polismyndigheten ha inkommit med svar till Arbetsmiljöverket.

Vitesföreläggande

Är ett beslut av en myndighet, i det här faller Arbetsmiljöverket, som innebär att den som beslutet gäller ska genomföra en viss åtgärd. Vitet är ett penningbelopp som man kan tvingas betala om man inte följer ett myndighetsbeslut.

 

 

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst