ANNONS:

ANNONS:

 
 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 6. Den delas ut i december till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 
 
 

 
 

Arkiv

Dags för en block-
överskridande polispolitik

Publicerad 2019-02-05

Ordförandeord Nytt år, nya tag. Två nya polisutbildningar slår upp portarna och den senaste personalstatistiken visar att polistätheten ökat med en polis per 100 000 invånare – efter att ha gått ner varje år sedan 2010. Visserligen en mycket blygsam ökning, men den innebär en viktig vändning.

Dessutom ser jag i en TT-intervju att Anders Thornberg öppet säger att Polismyndigheten ska göra mer både för att attrahera fler till yrket, behålla de poliser vi har och locka tillbaka fler av de kollegor som slutat. Det är bra och absolut nödvändigt. Vi är fortfarande alldeles för få, kollegor fortsätter att lämna kåren, utbildningsplatser står fortfarande tomma och ytterst få poliser som tidigare lämnat har valt att komma tillbaka.

Lena Nitz
Foto: Magnus Laupa

”Det visar på en total oförståelse för att det är kunniga, välutbildade och engagerade poliser som bär upp Polismyndigheten.”

Från politiskt håll har vi nu en överenskommelse från den nya mittenkoalitionen om att infria målet om 10 000 fler polisanställda till 2024 och att stärka yrkets attraktivitet genom bättre villkor. Gott så, men här krävs att politikerna verkligen skjuter till resurser, inte bara till att anställa fler poliser, utan också till att höja polislönerna mer än andra yrkesgruppers, inte en gång utan många gånger. Bara så kan avhoppen bromsas, utbildningsplatserna fyllas och rutinerade poliser förmås att komma tillbaka.

Jag tycker att det är viktigt att vi med gemensam kraft sätter press på politikerna att jobba konstruktivt i det här frågorna och att vi ser till att de förvandlar ord till handling. Vi vill inte att de ska använda polisen som slagträ i debatten. Vi vill att de för våra kollegors bästa, för Polismyndighetens och hela samhällets bästa, enas över blockgränserna om en långsiktig polispolitik. Vi behöver en plan för att återta initiativet och kunna hamna i ett läge där förmågan att bekämpa brott helst ligger steget före samhällsutvecklingen och brottsutvecklingen istället för flera steg efter.

Ett led i det är att utveckla polisutbildningen genom att förlänga den med en termin för att ge det utrymme som krävs för att ordentligt hinna med alla nödvändiga moment i form av teori, färdighetsträning och mer praktik. I den frågan har det varit tyst från politiskt håll på sistone. Istället har vi från vissa partier fått ogenomtänkta förslag på, och tankar om, att korta utbildningen. Det visar på en total oförståelse för att det är kunniga, välutbildade och engagerade poliser som bär upp Polismyndigheten. Förlorade kunskaper och färdigheter kan aldrig kompenseras av en snabbare ökning av numerären, vilket är målet med en kortad utbildning.

Vi måste få alla landets politiker att förstå att vi inte bara behöver bli fler till antalet – och att lönerna måste höjas för att de ska ske – utan också att polisers kunskaper, färdigheter och erfarenhet har enorm betydelse för rättssäkerheten, säkerheten, tryggheten och därmed för hela samhället. Det är det som gör att våra kollegors villkor och utbildning inte är något särintresse. Det är frågor som i förlängningen påverkar alla. Det är därför vi vill att den nya regeringen tar initiativ till en blocköverskridande polispolitik, för att vi behöver mindre prat och mer verkstad.

Lena Nitz
Ordförande
Polisförbundet