Annons
Annons

Skala bort småpratet

8 februari 2019, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.
Illustration: Emma Hanquist / Form Nation

Vad kan man själv göra för att tolkningen ska fungera bättre?

Illustration: Emma Hanquist / Form Nation

Tolkanvändningen ökar inom Polisen, som Polistidningen berättade om i decembernumret. Det finns även frågetecken kring tolkarnas kvalitet. Vad kan man då själv göra för att tolkningen ska fungera bättre?

Alla poliser förväntas genomföra samtal och förhör med hjälp av tolk. Många gånger lämnar de förhören med en diffus känsla av att kommunikationen inte riktigt har fungerat.
–I tolksituationer finns en ocean av möjligheter till missförstånd. Men det går att minimera risken för fel, och det är naturligtvis extra viktigt i en situation där polisen förhör en person, säger Minna Forsell.

Hon är legitimerad psykolog och arbetar på en vårdcentral för asylsökande i Stockholm där hon har många års erfarenhet av samtal med hjälp av tolk. I den nyutkomna boken ”Att arbeta med tolk” ger hon tips om hur man kan samarbeta med en tolk på ett mer genomtänkt sätt.

Minna Forsell

Innan man börjar ett förhör kan det vara bra att kort informera tolken vad det handlar om. Även om det kan tyckas självklart så är det bra att vara mycket tydlig: ”Det här är ett förhör. Jag vill att du översätter så exakt som möjligt och inte lägger till eller hoppar över något som sägs”. När man därefter vänder sig till den som ska förhöras är det viktigt att avstå från onödigt småprat som tolken tvingas översätta. Det bästa är att börja med att presentera sig själv och att tolken gör likadant. Därefter förklarar man tydligt och kortfattat vad förhöret handlar om.

Det är viktigt att hela tiden vända sig direkt till den som förhörs. Om man börjar samtala med tolken på svenska, eller om förhörspersonen vänder sig direkt till tolken och de börjar tala på sitt språk, så bryts kontakten mellan förhörets två huvudpersoner.
Men samtidigt ska man inte se tolken som en översättningsmaskin utan som en person som det är värdefullt att samarbeta med. Då är det viktigt att tala på ett sätt som gör det lätt för tolken att översätta korrekt. Man ska undvika bildspråk som ”att gå i taket” eller ”något sticker i ögonen”. Om tolken är duktig så kan hen översätta det på ett begripligt sätt, men om det översätts ordagrant blir det helt omöjligt att förstå. Det är också viktigt att använda vardagsspråk. Ordet ”målsägande” känns naturligt för en polis och en auktoriserad rättstolk har inga problem att översätta det. Men för en vanlig tolk är det ett svårt ord och det finns risk för att översättningen blir fel.

Om det uppstår oklarheter så är det viktigt att ta tag i det bums. Ett tydligt tecken på att kommunikationen inte fungerar är att den som förhörs vänder sig direkt till tolken.
–Tolken vet nästan alltid varför det uppstått förvirring, men en professionell tolk får inte självmant ge sig in och förklara. Men om man vänder sig till tolken med en direkt fråga om vad problemet är så kan hen ofta sätta fingret på varför man har pratat förbi varandra, säger Minna Forsell.

Poliser arbetar ofta med telefontolk vilket har både fördelar och nackdelar. Telefontolkar är kostnadseffektiva och det kan vara skönt att slippa en extra person i rummet. Men telefontolkade samtal blir inte alltid så bra eftersom tolken går miste om den icke-verbala kommunikationen och kanske inte uppfattar om förhörspersonen är rädd eller ledsen. Det viktiga är att man har en bra telefon, båda parter måste kunna sitta bekvämt och höra bra. Det är också viktigt att avsätta tillräckligt lång tid, ett tolkat förhör tar alltid längre tid än när båda pratar svenska.

–För poliser är förhörsteknik ett hantverk, och det gäller även det tolkade förhöret. Om man försöker vara observant på varför det går bra ibland, och sämre vid andra tillfällen, så kan man successivt bli bättre, säger Minna Forsell.

Tips om språkbruk

  • Förenkla ditt språk utan att bli barnslig.
  • Skala bort småprat som tolken annars måste tolka.
  • Var klar över vad du vill förmedla.
  • Var försiktig med bildspråk.

Tips från tolken till polisen

  • Ta kontrollen över samtalet och se till att alla inte pratar i munnen på varandra.
  • Säg inte saker så fort du kommer på dem, stanna upp och formulera dem först.
  • Prata med den du förhör, inte med tolken.
  • Prata lagom länge innan du pausar för att släppa in tolken. Tillräckligt länge för att innehållet ska bli begripligt, tillräckligt kort för att tolkens arbetsminne ska orka med.

 

Johan Sievers
frilansjournalist

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst