Annons
Annons

”Vi hade fått klagomål för att vi skjuter sönder banan”

5 februari 2019, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

En katastrof för den polisiära vapenutbildningen eller en nödvändighet för att minska riskerna? Åsikterna går isär när det gäller förändrade förutsättningar för tillämpat rörligt skytte.

En katastrof för den polisiära vapenutbildningen eller en nödvändighet för att minska riskerna? Åsikterna går isär när det gäller förändrade förutsättningar för tillämpat rörligt skytte.

Polistidningen har tidigare rapporterat om den omformulering av Polisens fap* med ”föreskrifter och allmänna råd om utförande och besiktning av skjutbana” som pågår just nu. Än så länge är inte den nya skrivningen offentlig, Polistidningen har inte tagit del av dess innehåll. Däremot bekräftar Maria Thulin, processledare på enheten för förvaltningsrätt, att den nya skrivningen kommer att begränsa Polisens möjligheter att öva rörligt tillämpat skytte. Det utifrån vad de banor som används idag är besiktigade för.

Magnus Roos

Magnus Roos är vapenansvarig i polisregion Väst. Han satte för en tid sedan upp en skylt på en inomhusbana i Kallebäck i Göteborg, som kommit att väcka diskussion i sociala medier. Detta då skylten bland annat slår fast att skytten ska vara stillastående, befinna sig rakt framför sin tavla och att skytte inte får bedrivas mot rörligt mål. Han kan förstå hur den har kopplats ihop med det kommande fap:en och håller med om att det mer dynamiska skyttet kan komma att begränsas.
– Men den här gången handlade det om att vi fått klagomål på att vi skjuter sönder banan. Rör och elektricitet har varit trasigt, säger han.

Banan i Kallebäck, som enbart används av Polisen, är enligt honom inte besiktigad för den typen av dynamisk skytte som genomförts där.

Men skulle det räcka att bara besiktiga banan annorlunda? Och gäller det i så fall för fler av de banor poliser övar på?
– Vissa banor skulle man nog kunna skjuta vissa delar av det dynamiska skyttet på om man besiktigade för det. Men många banor skulle behövas byggas om.

Han syftar framför allt på utomhusbanor. I region Väst menar han att det just nu finns hopp om nya utomhusbanor för Polisen, då vissa av de som används kommer att bli oanvändbara vid bygget av ett nytt bostadsområde.
Att poliser behöver skjuta dynamiskt är han helt med på.
– Men vi måste ha bättre banor, säger han.

Stefan Ekstedt Foto: Chris Jonkers

Stefan Ekstedt är polkoninstruktör med nationellt ansvar för utbildning på förstärkningsvapen. Han har mångårig erfarenhet av såväl polisiärt som civilt skytte. Inför en omformulering av fap:en frågar han sig vilka risker det egentligen är man förhåller sig till.
– Vi har skjutit under förflyttning med förstärkningsvapen sedan år 2000. Jag tillbringar 30 till 40 dagar om året på skjutbanor och har gjort det i 30 års tid, och har aldrig hört talas om att det skulle vara några vådaskjutningar, säger han.
För bygga bort alla tänkbara risker, skulle man behöva skjuta i ett rör, menar han.

Ett argument som lyfts fram är att det är svårt att med nuvarande regelverk klargöra vem som har ansvaret om olyckan är framme. Men Stefan Ekstedt kan inte se något problem med att identifiera den ansvarige vid en eventuell incident. Polismyndigheten har enligt honom avtalat ansvar för de banor de hyr. Skulle någon, som till exempel rör sig utanför skjutbanan, skadas av vådaskott vilar ett tungt ansvar på instruktören. Rör det sig däremot om att skytten inte följt instruktioner är denne ansvarig.

Stefan Ekstedt kan se ett behov av fler och bättre banor för poliser att öva på. Enligt honom vore idealet en bana utan fasta tavelställ och med 180 graders kulfång. Men det som är godkänt och besiktigat idag är också säkert, menar han. Att det dynamiska skyttet i polisens utbildning har ökat på senare år ser han det inte som en problemfaktor i frågan.
– Men om det är så att ett mer stillastående skytte kommer att bli resultatet av fa p:en och om det går igenom är det en katastrof för den polisiära vapenutbildningen, säger han.

Läs mer här.

*Den fap som avses är  525-1. Den omfattar såväl civila skyttar som de poliser som använder civila skjutbanor.

 

 

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst