ANNONS:

ANNONS:

 
 

På Twitter

 

Ordförandeord

Polisyrket måste
tas på allvar

Lena Nitz, ordförande

 
 


Polistidningen nummer 3 delades ut runt 14 juni. Därefter delas nästa nummer ut 6 september.
Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundets medlemsservice. medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Fullständig utgivningsplan finns här.

 
 

 
 

Arkiv

Oklart ansvar för kulturfrågor

Publicerad 2019-03-25

Aktuellt Alla och ingen har ansvar för frågor om kultur och värdegrund inom Polismyndigheten. Det anser internrevisionen och föreslår en myndighetsgemensam ägare av kulturfrågor.

Polismyndighetens internrevision har i en granskning identifierat kulturer inom myndigheten som, i förlängningen, kan stå i vägen för att verksamhetsmål uppnås. Bland annat identifieras en ”överprövningskultur” som gör att fattade beslut inte efterlevs fullt. Även en stark kultur av ”vi och dem” har en negativ påverkan, menar granskarna.

Styrdokument finns, enligt rapporten. De flesta verkar också medarbetarna känna till. Problemet tycks vara att de inte tillämpas. En enkätundersökning visar att problem kopplade till kulturen inom Polismyndigheten inte diskuteras i tillräckligt stor utsträckning.

Av granskningen framgår att ansvaret för frågor som rör kultur nu är utspritt på ”alla”, det vill säga chefer på olika nivåer, men också medarbetarna själva. Det gör att problem som inte regleras i de gängse rutinerna eller är direkta lagbrott inte ägs av någon. Därför föreslås en särskild funktion med ansvar för kulturfrågor. Denna ska både skapa förutsättningar för chefer att arbeta aktivt med att förbättra kulturen och utvärdera resultatet och utveckling.

Också en visselblåsarfunktion föreslås. Detta för att anställda anonymt ska kunna anmäla problem som inte är lagbrott eller är ”föremål för hantering i enlighet med myndighetens vanliga rutiner för personalärenden”.