Annons
Annons

Oklart ansvar för kulturfrågor

25 mars 2019, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Alla och ingen har ansvar för frågor om kultur och värdegrund inom Polismyndigheten. Det anser internrevisionen och föreslår en myndighetsgemensam ägare av kulturfrågor.

Polismyndighetens internrevision har i en granskning identifierat kulturer inom myndigheten som, i förlängningen, kan stå i vägen för att verksamhetsmål uppnås. Bland annat identifieras en ”överprövningskultur” som gör att fattade beslut inte efterlevs fullt. Även en stark kultur av ”vi och dem” har en negativ påverkan, menar granskarna.

Styrdokument finns, enligt rapporten. De flesta verkar också medarbetarna känna till. Problemet tycks vara att de inte tillämpas. En enkätundersökning visar att problem kopplade till kulturen inom Polismyndigheten inte diskuteras i tillräckligt stor utsträckning.

Av granskningen framgår att ansvaret för frågor som rör kultur nu är utspritt på ”alla”, det vill säga chefer på olika nivåer, men också medarbetarna själva. Det gör att problem som inte regleras i de gängse rutinerna eller är direkta lagbrott inte ägs av någon. Därför föreslås en särskild funktion med ansvar för kulturfrågor. Denna ska både skapa förutsättningar för chefer att arbeta aktivt med att förbättra kulturen och utvärdera resultatet och utveckling.

Också en visselblåsarfunktion föreslås. Detta för att anställda anonymt ska kunna anmäla problem som inte är lagbrott eller är ”föremål för hantering i enlighet med myndighetens vanliga rutiner för personalärenden”.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst