Lagrådet ifrågasätter
livstid för blåljussabotage

24 april 2019, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Det föreslagna brottet grovt blåljussabotage ska kunna ge fängelse på livstid, enligt regeringens förslag. Men lagrådet ifrågasätter om den stränga straffskalan är motiverad för ett brott som i allmänhet begås av tonåringar och unga män.

Det föreslagna brottet grovt blåljussabotage ska kunna ge fängelse på livstid, enligt regeringens förslag. Men lagrådet ifrågasätter om den stränga straffskalan är motiverad för ett brott som i allmänhet begås av tonåringar och unga män. 

För ett par veckor sedan presenterade regeringen en lagrådsremiss med förslag om att införa ett nytt brott kallat blåljussabotage, vilket Polistidningen har skrivit om. Det nya brottet tar sikte på personer som kastar sten mot poliser, skär sönder bildäck på utryckningsfordon eller på andra sätt hindrar blåljuspersonal som rycker ut för att undsätta människor i nöd. Nu har lagrådet kommit med sitt yttrande och riktar kritik mot delar av förslaget.

De höga juristerna i lagrådet ifrågasätter bland annat straffskalan för det nya brottet. Blåljussabotage av normalgraden ska kunna ge upp till fyra års fängelse medan straffskalan för grovt brott går ända upp till livstid. I regeringens förslag motiveras detta med att brottets svårighetsgrad ligger i nivå med övriga sabotagebrott, till exempel sjöfarts- eller flygplatssabotage. Men lagrådet tycker inte att den jämförelsen är tillräcklig för att motivera så stränga straffskalor för brott ”…som i allmänhet begås av tonårspojkar och unga män.”

Lagrådet pekar också på att tröskeln för att bedöma blåljussabotage som grovt är lägre än för övriga sabotagebrott i brottsbalken, vilket gör att jämförelsen haltar. För andra sabotagebrott finns till exempel ett krav på ”fara för flera människoliv” för att dessa ska bedömas som grova. ”Frågan om det över huvud taget behövs en särskild straffskala för grovt brott, och i så fall vilken, bör övervägas ytterligare under den fortsatta beredningen”, avslutar lagrådet sitt resonemang.

Blåljussabotage ska, enligt regeringens förslag, inte bara omfatta angrepp på person och egendom utan även annat otillbörligt handlande. Frågan är vad som ska räknas som otillbörligt handlande. Lagrådet förutser att begreppet kommer att leda till svårigheter i tillämpningen. Med tanke på den föreslagna straffskalan är det bara i yttersta undantagsfall som sådant som störande fotografering, högljudda protester och vägran att flytta sig kan omfattas av brottet, anser lagrådet.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst