Annons
Annons

Pengar från Polisen
till Kriminalvården

5 april 2019, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Kriminalvården får ett tillskott på 335 miljoner kronor i förslaget till vårändringsbudget som regeringen, C och L presenterat. Pengar som delvis tas från Polismyndigheten. Säpo föreslås få ökat anslag.
”Det här förslaget kommer att få konsekvenser för polisen” uppger rikspolischef Anders Thornberg. (Uppdaterad 12 april).

Kriminalvården får ett tillskott på 335 miljoner kronor i förslaget till vårändringsbudget som regeringen, C och L presenterat. Pengar som delvis tas från Polismyndigheten. Säpo föreslås få ökat anslag.  (Uppdaterad 12 april).

Förslaget att Polisens budget minskas med 232 miljoner kronor 2019 och 115 miljoner kronor 2020 kommer att få konsekvenser för Polisen. ”Detta är pengar som redan är intecknade i årets budget,” uppger rikspolischef Anders Thornberg på torsdagen i en kommentar på Intrapolis. Vilka konsekvenserna blir är ännu för tidigt att svara på.

Det var 1 april som regeringen, C och L  först tillkännagav att de avser skjuta till 105 miljoner kronor till Kriminalvården, bland annat för att hantera den höga beläggningen man har på häkten och anstalter.

För att renodla Polisens verksamhet fick Kriminalvården  för två år sedan rätt att utföra transporter av frihetsberövade åt andra. Man fick då 105 miljoner kronor till detta som skulle täcka 2017-2019. Men redan under 2017 och 2018 gick det åt 139 miljoner kronor, uppger tidningen Publikt.

Nu föreslås enligt pressmeddelandet  att man tillför 230 miljoner kronor till Kriminalvården från Polismyndigheten för ökade kostnader under 2018 och 2019. Detta för att ”kunna köra fler transporter” åt Polismyndigheten, Statens institutionsstyrelse, Migrationsverket och landstingen med flera.

I Vårändringspropositionen står att summan 230 miljoner baseras på ”underlag som myndigheterna lämnat. /…/ Från och med 2020
beräknas anslaget minska med 115 miljoner kronor /…/ En långsiktig och
hållbar fördelning av ansvaret för transporter av frihetsberövade återstår att ta ställning till. Regeringen har därför uppdragit åt Kriminalvården och Polismyndigheten att gemensamt ta fram en plan för detta. Utfallet av denna påverkar också den slutliga finansieringsfördelningen.”

Uppsnappat på Twitter:

Den föreslagna neddragningen av Polisens budget kommenterats av bland andra Johan Forssell, rättspolitisk talesperson för Moderaterna:
”Polisbrist, gängkriminalitet och skjutningar. Då slår regeringen till i vårändringsbudgeten och – sänker – anslaget till polisen med 230 miljoner. Är det ens möjligt att hitta ett sämre tillfälle?”

Till de som svarat hör Johan Pehrson, L:
”Rättsväsendet tillförs i VÄB ytterligare 819 miljoner utöver det som M/KD anslog i sin på många sätt vettiga budget. En liberal satsning. Men det är korrekt att sker en mindre omfördelning fr polis till kriminalvård p g a att den senare tagit över transporttjänsten. Andas.”

M:s Johan Forssell frågar vidare: ”Är det vår riktade lönesatsning till landets poliser som nu får stryka på foten?”

Johan Pehrson, L, svarar kort och gott: ”Nej.

Polisförbundet skriver: ”När det gäller de 232 miljoner som föreslås flyttas från Polisen till Kriminalvården (främst för transporter av frihetsberövade) måste omfördelningen ge synbar effekt!
Polisens uppdrag behöver renodlas, men när man överför pengar på det här sättet måste det finnas garantier för att det verkligen får avsedd verkan – att poliser märker att det blir färre transporter för deras del.”

Bengt Ivarsson, som tidigare var ordförande för Sveriges advokatsamfund, skriver:
Tänk om man från politiskt håll kunde eftersträva att få bort flaskhalsar inom rättsväsendet i istället för att låta rättsväsendets myndigheter kannibalisera på varandra. Att flytta runt takpannor på ett läckande tak innebär inte att det slutat att regna in”

Mer pengar till Säpo

Säkerhetspolisen föreslås få 12 miljoner extra för att förstärka förmågan att utreda terrorbrott.

Om detta står det i Vårändringsbudgeten: ”Det är angeläget att Säkerhetspolisen har goda förutsättningar att kunna förstärka den generella förmågan att utreda terrorismrelaterade brott. Regeringen anser därför att anslaget 1:2 Säkerhetspolisen bör ökas med 12 500 000 kronor.
Finansiering sker genom att anslaget 2:4 Krisberedskap under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap minskas med motsvarande belopp.”
-Det visar att de tar det här arbetet som behöver göras på allvar, men jag noterar att man skriver just utreda. Samtidigt noterar jag att Polismyndigheten fått sänkt ram. Om de får minskade möjligheter är det inte bra, för vi jobbar ju tillsammans med terrorproblematiken. Jag hoppas att det inte blir så, säger Mikael Sjöstedt, ordförande för Polisförbundets medlemmar inom Säkerhetspolisen.

Vårändringspropositionen
i siffror gällande rättsväsendet:

Tusentals kronor Beslutad ram // förändring // Ny ram

Hela rättsväsendet 48 383 859 // 819 500 //49 203 359
1:1 Polismyndigheten 26 338 720 //-232 000 //26 106 720
1:2 Säkerhetspolisen 1 565 509 //12 500 //1 578 009
1:6 Kriminalvården 9 011 540 //335 000 //9 346 540
1:10 Brottsoffermyndigheten 47 685 //-1 000 //46 685
1:12 Rättsliga biträden m.m. 2 356 357 //665 000 // 3 021 357
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 39 987 //38 000// 77 987
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 18 924 //2 000 //20 924

Relaterade minskningar:

Skatt, tull och exekution 11 522 533// -13 058 //11 509 475

Kronofogdemyndigheten 1 973 353// -13 058 //1 960 295

 

Läs mer om transporterna:

”Införandet av reformen går för långsamt”  från november 2017.

”Väcker svåra frågor om våld och tvång” oktober 2016

Färre handräckningar till våren?  oktober 2016

Ygeman: Avlastning men inget finansiellt nettotillskott 2017, september 2016

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst