Annons
Annons

Bespottad polis tar
strid för skadestånd

2 maj 2019, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Är en spottloska i ansiktet något som poliser får räkna med när de ingriper mot berusade personer? En polis i Västerås överklagar till hovrätten för att få saken prövad.
Samtidigt dröjer regeringens besked om en större kartläggning av polisers utsatthet för brott.

Är en spottloska i ansiktet något som poliser får räkna med när de ingriper mot berusade personer? En polis i Västerås överklagar till hovrätten för att få saken prövad.
Samtidigt dröjer regeringens besked om en större kartläggning av polisers utsatthet för brott.

Polisen har berättat att hon satt i baksätet på en polisbil tillsammans med en omhändertagen berusad kvinna när kvinnan plötsligt började veva med armarna. Polisen tog då tag i kvinnans armar och kvinnan reagerade genom att spotta polisen i ansiktet.

Kvinnan åtalades och dömdes senare till böter av Västmanlands tingsrätt för förgripelse mot tjänsteman. Polisens yrkande om skadestånd ogillades däremot av tingsrätten. Skälen var följande, enligt domen:

  1. Poliser får genom sitt yrke anses ha en mental beredskap för kränkningar.
  2. I det här fallet fick beredskapen anses ha varit förhöjd eftersom polisen tog tag i kvinnans händer.
  3. Det var oklart hur mycket spott det rörde sig om och var i ansiktet på polisen som det hade träffat.

Tingsrättens samlade bedömning blev att kränkningen inte var så allvarlig att polisen hade rätt till skadestånd. Polisen var inte nöjd med det beskedet och tog hjälp av Polisförbundet att överklaga till hovrätten.

I överklagandet poängterar Polisförbundets jurist att det här inte är första gången Västmanlands tingsrätt nekar skadestånd till en polis som har blivit spottad i ansiktet. Det hände så sent som 2017 och den gången ändrade hovrätten domen och beviljade polismannen 5 000 kronor i ersättning.

Ur förarbetena

Även om det ingår i en persons normala arbetsuppgifter att hantera våldsamma och stökiga personer bör ersättning ofta kunna ges om han eller hon i tjänsten utsätts för en brottslig kränkning som är skymflig och direkt angriper den privata sfären, till exempel ett renodlat kränkande angrepp som att bli spottade rakt i ansiktet.

Källa: Propositionen 2000/01:68

I det fallet kom spottloskan när två poliser grep tag i armarna på en omhändertagen person. Tingsrätten ansåg att poliser som ingriper med våld på det sättet får anses ha en förhöjd beredskap för kränkningar.

Hovrätten å sin sida tog fasta på att det inte var visat att den bespottade polisen hade utfört sitt uppdrag på något olämpligt sätt eller provocerat fram kränkningen. Därför beviljade hovrätten skadestånd.

Polisförbundets jurist menar att situationen i det nu aktuella målet liknar situationen i den tidigare domen och att det inte är rimligt att en polis ska bli utan skadestånd för en kränkning bara därför att han eller hon har tagit tag i någon vid ett ingripande.

Den första frågan för hovrätten blir om prövningstillstånd ska beviljas i målet.

Kartläggning av
polisers utsatthet dröjer

Den numera avslutade Blåljusutredningen hade i uppdrag att kartlägga domstolspraxis kring polisers rätt till ersättning vid kränkningar. Tanken var att utredningen skulle föreslå åtgärder för att säkerställa rätten till sådan ersättning. Men när utredningen kom med sitt slutbetänkande i september 2018 visade det sig att den inte hade gått i mål med det uppdraget. I stället rekommenderade den regeringen att ge någon annan myndighet i uppdrag att belysa polisers utsatthet för brott.
I ett svar på Blåljusutredningens slutbetänkande skrev Polismyndigheten att en sådan kartläggning bör ske snabbt. Polisförbundet krävde i sitt remissvar att förbundet skulle bli involverat i en kommande utredning.
När Polistidningen, nu i dagarna, kontaktade justitiedepartementet hade inget nytt hänt i frågan. Ingen myndighet har fått i uppdrag att göra den aktuella utredningen och beskedet är att frågan bereds inom departementet.

 

 

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst