Annons
Annons

”Vi måste våga
vara lite banbrytande”

20 maj 2019, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

En öppen mobiltelefon. En chatt där stora mängder narkotika diskuteras.
”Mille”, som var spanare, valde att svara på chatten – något som ledde till avgörande bevisning mot flera gängkriminella.

En öppen mobiltelefon. En chatt där stora mängder narkotika diskuteras.
”Mille”, som var spanare, valde att svara på chatten – något som ledde till avgörande bevisning mot flera gängkriminella.

Del av Team 2022

”Mille” är idag spaningsledare och en del av Team 2022, en grupp i polisområde Stockholm Nord som riktar in sig på öppna drogscenen, kriminella förebilder, vapenbrott och kriminella nätverk.

-Sammanlagt har det lett till domar på lite drygt 35 års fängelse, bara på mobiltelefonen, och det i en gängkonstellation där vi inte lyckats tidigare, berättar Mille för Polistidningen.

December 2017. Polisen fick korn på en hyrbil i Rinkebytrakten, som vägrade stanna. Efter en stunds jakt fastnade hyrbilen i en kö och två skyddsvästprydda unga män i bilen kunde gripas. De ingår enligt polisen i ett gäng med kopplingar till en rad gängskjutningar och beställningsmord – brott man inte lyckats döma någon för.

Poliserna upptäckte att en av männens mobiltelefoner var olåst och ropade till sig Mille och hans kollega, som befann sig i närheten.
Väl på plats kollade Mille runt i den beslagtagna telefonen. Han filmade bland annat av inlägg i ett samtal på appen Wickr, där det framgick att det fanns ”grejer”, torkfläktar med mera, i en lägenhet i Sundbyberg.
De sista inkommande meddelandena i chatten löd:
”vart ska jag möta dig”
”vid mig?”
”e vid mig”.
-Inom mig väcktes en tanke. Fan, vi måste svara på det här, berättar Mille.
Via den gripne mobilägarens Wickrkonto skrev han:
”det var stress”
”Skicka din adress igen”

Det fortsatta chattandet gav så pass mycket information att polisen kunde gripa den unge man Mille chattat med. Mannen disponerade en lägenhet i Sundbyberg där polisen sedan fann 26 kilo amfetamin, kokain samt ecstasytabletter. Och tack vare innehållet i telefonen och andra fynd gick beslagen att knyta till en rad personer.
-I de här gängmordsmiljöerna är det bråttom, alla chanser som vi får måste vi ta. Jag ska inte säga att ändamålet helgar medlen, men vi måste bygga på det momentum som uppstår, vi måste våga vara lite banbrytande. Är det en gråzon, så pröva lagstiftningen, säger Mille.

Han blev anmäld för misstänkt tjänstefel, men det ledde aldrig till åtal. När det gäller chattandet så har det prövats i såväl tingsrätts- som hovrättsdomarna mot den unge man han chattade med. Domstolarna bedömde att Milles chattande var att betrakta som bevisprovokation som inte varit otillbörlig. (Se citat ur hovrättsdom nedan.)

Däremot har Solna tingsrätt bedömt att Milles fortsatta hantering av mobilen; att följa chattande i realtid i en passivt lyssnande roll, utan tillstånd från åklagare eller domstol, var olovlig/ olaglig.
-Nu, med lite perspektiv, kan jag väl kanske skriva under på det. Det finns inget som heter fara i dröjsmål på polisnivå när det gäller hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, säger Mille.
Men även i det fallet höll själva bevisningen ändå, enligt Solna tingsrätt. Mille berättar att domen lär överklagas, så det sista ordet är kanske inte sagt i fråga om ”avlyssningen.”
– Jag har varit supertransparent och försökt sprida vad vi gjort, sedan kan inte jag svara på alla frågeställningar i den här komplexa frågan, säger Mille.

Rättsläget påverkas bland annat av om den information polisen vill ta del av via en viss app finns lagrad på telefonen, eller på en server utomlands. I det senare fallet kan det ta upp till ett halvår att få tillstånd på plats, medan informationen i appen sparas i högst ett antal dagar, enligt Mille.
-Och samma information jag såg i realtid hade kanske kunnat tankas ner av it-forensiker i efterhand. Hade det varit oproblematiskt att använda den informationen då?

Vad skulle du göra om du återigen hade en telefon i beslag med en pågående chatt med potentiellt avgörande bevisning?
-Då skulle jag kontakta åklagaren så fort som möjligt. Då får åklagaren i sådana fall ta ett interimistiskt beslut och så får man gå till rätten med det.

 

Vid Svenska Narkotikapolisföreningens konferens i Norrköping i början av maj berättade ”Mille” och två kollegor, Mats och Fredrik, om utredningen mot de inblandade i gängkriget i Järva, en insats polisen kallar Afar. Foto: Eva Schoultz

 


Svea hovrätt apropå
Milles aktiva chattande:

”Vid en samlad bedömning kan konstateras att den bevisprovokation som polisen vidtagit inte har varit otillbörlig i den mening att förfarandet i sin helhet har inneburit att NN förvägrats rätten till en rättvis rättegång enligt artikel 6 i Europakonventionen. Någon gottgörelse i form av strafflindring ska därför inte ges.”

Domen överklagades, men Högsta domstolen gav inget prövningstillstånd.


Solna tingsrätt apropå
Milles fortsatta koll på chatten:

”Tingsrätten gör alltjämt bedömningen att det i dessa delar rört sig om hemlig avlyssning /…/ att informationen har åtkommits på ett otillåtet sätt hindrar alltså inte bevisets framläggande i målet. Däremot kan det ha betydelse vid bedömningen av bevisvärdet av sådan information /…/ I detta fall medför det förhållandet att kommunikationen avlyssnats och dokumenterats utan tillstånd inte att lydelsen av textkommunikationen därför blir mindre tydlig eller annars till sitt innehåll ska ges ett lägre bevisvärde.”

Denna dom har i skrivande stund inte vunnit laga kraft.


 

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst