”Mer inriktat på mjukare frågor”

12 juni 2019, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Förmågan att bedöma varje enskild situation är i fokus för Polkons nya inriktning, som Polismyndigheten beslutade om i augusti 2018.

Förmågan att bedöma varje enskild situation är i fokus för Polkons nya inriktning, som Polismyndigheten beslutade om i augusti 2018.

Konceptet

Polkon samlar kompetensutveckling inom ämnesområdena, kommunikation, mental förberedelse och stresshantering, taktik, fysiska tekniker och metoder, användning av OC-spray och skjutvapen, juridik respektive akutsjukvård kopplat till polisens våldsanvändning.

– Det har varit mycket framåt och att gå på. Mycket våld och elände. Nu var det mer inriktat på mjuka frågor. Att försöka ha en dialog.
Så beskriver Anton Lagerholm på IGV i Sala den nya inriktningen på Polkon, efter att ha varit med den första av sex utbildningsdagar.

”Jag brukar säga till mina aspiranter att det är hur lätt som helst att starta ett bråk, desto svårare att undvika det.”

Anton Lagerholm

Anton Lagerholm tycker att den nya teoretiska inledningen, med fokus på psykisk ohälsa, har varit givande. Under första dagens andra halva fick de göra en övning som handlade om att söka igenom en lokal utan att riktigt veta vad som väntade där inne. Anton Lagerholm anser att det man övar på, med den nya inriktningen, är väldigt användbart i hans egen polisvardag då den ofta handlar om att försöka undvika våld.
-Jag är aspiranthandledare också och brukar säga till mina aspiranter att det är hur lätt som helst att starta ett bråk, desto svårare att undvika det.
Samtidigt som han är positiv känner han att Polkon lätt kommer att handla om vad som är ”i ropet”, aktuella händelser. Han funderar på om det är politiskt styrt.
– För mig som varit med ett tag och hunnit få allt är det ju bra, men för de som är nya är det ju synd att de inte får det här med pågående dödligt våld till exempel. Vi behöver ju allt och egentligen räcker ju inte sex dagar på långa vägar.

”Se bara hur den psykiska ohälsan sprider sig. På senare år har vi varit med om för oss helt nya saker.”

Jan Gustavsson

Jan Gustavsson håller i utbildningen som Anton Lagerdahl har varit på.  Han är nöjd med den nya inriktningen och tycker att Polkon har hamnat närmare vardagen igen.
– Det känns väldigt motiverat. Se bara hur den psykiska ohälsan sprider sig. På senare år har vi varit med om för oss helt nya saker.
Just i Sala har det under det senaste året inträffat flera tragiska händelser till följd av att människor mått dåligt psykiskt. En av dem var när en pappa tog livet av sina två små söner innan han tog sitt eget liv. Däremellan livesände han på Facebook. Salapolisen har också haft suicid utfört av ett barn. —Oerhört tungt för inblandade poliser, konstaterar Jan Gustavsson.
Trots att han tycker att inriktningen ligger rätt i tiden och att det ”är fördjävligt att vi skjuter ihjäl våra psykiskt sjuka” så tror han inte riktigt på det underlag om lågaffektivt bemötande som man jobbar med nu.
– Den teorin ger inte mig den auktoritet i situationen som jag behöver. Den missar att man kan behöva använda våld, säger han.
Han nämner till exempel att man får rådet att, när man har satt fängsel på en person som mår dåligt, släppa denne fri.
– Man får också rådet att sätta sig på golvet. Det rekommenderar inte jag med en psykiskt instabil person som väger över 80 kilo.

”Det blir mer och mer komplexa jobb och den information man får på radion är ofta inte så detaljerad.”

Tomas Windahl är nationellt ansvarig för Polkon. Han är den som har formulerat inriktningsbesluten från det att Polkon infördes.

Ett nytt inriktningsbeslut formuleras ungefär en gång per år och följer enligt Tomas Windahl verksamhetens behov utifrån en omvärldsanalys. Där tar han stöd av bland annat nationella taktiska rådet, som hade expertkunskap vad gäller terror. Han leder också en nationell grupp som försöker ”tanka av verksamheten” på de behov som finns och utveckla Polkon därefter.
2019-års inriktning för Polkon är inte för en speciell situation utan handlar om att göra en korrekt bedömning just utifrån att man ofta inte vet vad man står inför när man åker på ett larm.
– Det blir mer och mer komplexa jobb och den information man får på radion är ofta inte så detaljerad. Vi försöker vässa vår förmåga att göra bättre bedömningar och se varje situation som unik, säger Tomas Windahl.

Flera poliser har, liksom Anton Lagerholm, funderingar kring om Polkons inriktning påverkas av hur mediala eller politiska vindar blåser, men det tillbakavisar Tomas Windahl.
– Samhället förändras ju och vi kan inte bara jobba på som vi alltid har gjort, säger han.

”Vi känner oss ibland som tonåringar när vi säger det – att vi behöver en lokal.”

Dock har man regleringsbrevet från regeringen att förhålla sig till, när det gäller vad polisen förväntas leva upp till, menar han.
Utifrån ett regeringsuppdrag har man också beslutat om utbildningsmomentet om psykisk ohälsa och lågaffektivt bemötande. Precis som Jan Gustavsson så tror inte heller Tomas Windahl att lågaffektivt bemötande är rätt väg i alla sammanhang. Men enligt honom finns indikationer på att vapenvåld används i allt större utsträckning i situationer kopplade till psykisk ohälsa. Det vill man ändra på.

Tomas Windahl tycker sig se en prioritering av Polkon ute i regionerna, men det finns orosmoln. Inte minst med en växande poliskår. Lokalfrågan är en het potatis i sammanhanget.
– Vi känner oss ibland som tonåringar när vi säger det – att vi behöver en lokal.
Polistidningen har tidigare uppmärksammat att lokaler för skytte inom ramen för Polkon är på väg att bli ett bristområde, men problemet är bredare än så enligt Tomas Windahl.
– Det är ett stort problem och vi behöver många olika typer av övningsmiljöer. Den där frågan ägs av ekonomiavdelningen och jag utgår ifrån att man jobbar med det.

Polkon sedan 2014

2014  Polkon införs i sin nuvarande form.Ursprungligen är fokuserad på pågående dödligt våld i publika miljöer.

2016 -2017 inriktning terror. Kompetensinsatsen har riktats bl.a. mot chefer som utövar direkt ledning och fokus har varit ledning vid särskild händelse av terrorkaraktär.

2018 Inriktning polispersonal som mål för ett terrorattentat.

Augusti 2018 Inriktningsbeslutet för 2019 fattades

Från 1 jaunari 2019  Den nu gällande inriktningen ska utveckla den enskilda polisens förmåga att göra situationsbedömningar och fatta rättssäkra och adekvata beslut börjar gälla.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst