Kriminalvården överutnyttjad enligt JO

6 augusti 2019, 00:00

Kriminalvården har inte kapacitet att utföra transporter i den omfattning andra myndigheter begärt, men enligt JO har de begärt för mycket.

Kriminalvården har inte kapacitet att utföra transporter i den omfattning andra myndigheter begärt, men enligt JO har de begärt för mycket.

För lite personal och otillfredsställande utbildning är två problem som lyfts i en rapport Justitieombudsmannen presenterade i juni. Bristerna gör att Kriminalvården har svårt att leva upp till de bestämmelser som gäller infördes 2017, då Kriminalvården fick huvudansvaret för transporter av frihetsberövade enligt enligt LVM och LVU och personer som får psykiatrisk tvångsvård ,där tvång kan behöva användas.

Myndigheter och regioner har dessutom, enligt JO, överutnyttjat Kriminalvården. Man låter dem helt enkelt utföra transporter som inte ingår i uppdraget. ”Skälen för att myndigheten vänder sig till Kriminalvården kan vara att man saknar egen kapacitet att utföra transporterna eller att myndigheten vill slippa den kostnad som annars skulle uppstå för transporten”, skriver rapportförfattarna.
Rapporten baseras på 26 inspektioner av häkten, polisarrester och vårdinrättningar för psykiatrisk tvångsvård. JO:s granskning av transporterna kommer att fortsätta under 2019 och en slutlig rapport kommer att presenteras 2020.

Läs mer om Kriminalvården, Polisen och transportfrågan  här och här 

 

 

 

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst