Kriminalvården överutnyttjad enligt JO

Publicerad 2019-08-06

Aktuellt Kriminalvården har inte kapacitet att utföra transporter i den omfattning andra myndigheter begärt, men enligt JO har de begärt för mycket.

För lite personal och otillfredsställande utbildning är två problem som lyfts i en rapport Justitieombudsmannen presenterade i juni. Bristerna gör att Kriminalvården har svårt att leva upp till de bestämmelser som gäller infördes 2017, då Kriminalvården fick huvudansvaret för transporter av frihetsberövade enligt enligt LVM och LVU och personer som får psykiatrisk tvångsvård ,där tvång kan behöva användas.

Myndigheter och regioner har dessutom, enligt JO, överutnyttjat Kriminalvården. Man låter dem helt enkelt utföra transporter som inte ingår i uppdraget. ”Skälen för att myndigheten vänder sig till Kriminalvården kan vara att man saknar egen kapacitet att utföra transporterna eller att myndigheten vill slippa den kostnad som annars skulle uppstå för transporten”, skriver rapportförfattarna.
Rapporten baseras på 26 inspektioner av häkten, polisarrester och vårdinrättningar för psykiatrisk tvångsvård. JO:s granskning av transporterna kommer att fortsätta under 2019 och en slutlig rapport kommer att presenteras 2020.

Läs mer om Kriminalvården, Polisen och transportfrågan  här  [1]och  [2]här  [2]

 

 

 

[1] här : http://polistidningen.se/2019/04/pengar-fran-polisen-till-kriminalvarden/

[2]  : http://polistidningen.se/2019/06/forslag-kan-forsvara-renodling/