ANNONS:

ANNONS:

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 4. Den delas ut i september till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 

Ordförandeord

Polisen får inte prioriteras ner

Lena Nitz, ordförande

 
 
 

 
 

Arkiv

Polisen sågar förslag om transporter

Publicerad 2019-08-14

Aktuellt Regeringens förslag till lagändringar i transportfrågan strider mot ambitionen att renodla polisarbetet. Det anser Polismyndigheten som avstyrker förslaget.

I våras föreslog regeringen att Polisen ska kunna fungera som backup åt Kriminalvården vid vissa transporter. Exempelvis i samband med vård av missbrukare, unga och vid psykiatrisk tvångsvård där behov av tvång kan finnas. Samma transporter som blivit Kriminalvårdens ansvar genom en reform 2017, genomförd med syfte att avlasta Polisen. Förslaget lades fram i ett utkast till lagrådsremiss som nu har varit ute på remiss.

I förslaget ingår också ett tillägg i polislagen som innebär att polisen ska avgöra ”om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet” att en transport överlämnas till Kriminalvården. Syftet med förslaget är att ”ge bättre förutsättningar för ett effektivt utnyttjande av myndigheters resurser”.

Nyligen inkom Polismyndigheten till justitiedepartementet med sitt remissvar. I svaret, som är undertecknat rikspolischef Anders Thornberg, avstyrker Polismyndigheten förslaget i sin helhet.
Bland annat för att ”Förändringarna är otydliga i sin utformning och det framgår inte klart av lagtexten vem som har det yttersta ansvaret”. Enligt Polismyndigheten ger redan Kriminalvården de ärenden som omfattats av reformen låg prioritet.

Det framgår också tydligt att myndigheten anser att förslaget går tvärs emot den ambition att renodla polisarbetet som legat bakom reformen 2017.

Läs mer om turerna kring Polisen, Kriminalvården och transportfrågan här och här