Annons
Annons

Åklagaren yrkar på villkorlig dom för dödsskjutning

I dag avslutades huvudförhandlingen mot de tre poliser som står åtalade efter dödsskjutningen av Eric Torell. Åklagaren yrkar på villkorlig dom för polisen som avlossade det dödande skottet och på dagsböter för de andra två. Försvaret menar att det saknas bevisning.
16 september 2019, 00:00

Åklagaren, Martin Tidén, förtydligar att åtalet mot det befäl, som ledde insatsen, gäller oaktsamhet bestående i underlåtelse. Han hävdar att befälet ”alldeles för sent” har agerat utifrån att det finns en beväpnad och farlig person i området. ”Ett minimikrav är att veta var kollegorna är  under insatsen”, säger han bland annat i sitt slutanförande.

Åklagarsidan ifrågasätter inte att poliserna agerade i nödvärn när de öppnade eld mot Eric Torell. Det handlar i stället om att de fortsatte skjuta när Eric Torell hade vänt ryggen till. Åklagaren utesluter helt att poliserna inte skulle ha hunnit uppfatta detta. Han avvisar också försvarets påstående, att Eric Torell kan ha vänt sig om flera gånger under skjutningen. Det motsägs enligt honom av de anhörigas beskrivning av Erics mentala och fysiska förutsättningar.

Målsägarbiträdet menar också att det snabba skjutförlopp, som försvaret hänvisar till som en förmildrande omständighet, snarare ska läggas poliserna till last. När de dödande skotten avlossades var det enligt honom ”uppenbart oförsvarligt att använda skjutvapen”. Poliserna borde helt enkelt ha hunnit med att utföra verkanskontroll mellan skotten och därmed konstaterat att Eric Torell inte längre utgjorde något hot.

Befälets försvarsadvokat ifrågasätter att åklagarsidan menar att befälet borde ha gjort en ”realistisk hotbildsbedömning” och utgått  ifrån att det fanns en farlig beväpnad person i området. Han konstaterar att en sådan bedömning hade varit felaktig. ”Det var ju inte så”.

I övrigt ifrågasätter advokaten grunden för åtal om för tjänstefel. För att tjänstefel ska ha ägt rum måste det ha brutits mot specifika regler eller föreskrifter, menar han.  Grundläggande taktisk förklaringsmodell (GTF), som åklagaren hänvisat till, används som underlag i polisutbildningen. ”Den avgör inte på något sätt vad som är rätt eller felaktig myndighetsutövning”.

Befälets advokat avfärdar också åklagarens linje att man skulle ta hänsyn till arbetsmiljöaspekten. Enligt honom kan en polisinsatschef knappast ha ett arbetsmiljöansvar för de patruller hen leder. Skulle så varit fallet kan det heller inte vara fråga om just tjänstefel.

Advokaten som försvarar den polis som sköt det dödande skottet yrkar på att anklagelserna mot hans klient ska ogillas och ”det med ganska bred marginal”. Angående bevisningen lyfter han bland annat att rättsläkarens uppgifter inte motsäger att Eric Torell kan ha vänt sig om under pågående skottlossning och att man inte fastställt i vilken ordning han träffats och därmed inte heller att det dödande skottet var det sista.

Han tycker, tvärt emot åklagaren,  att det är orealistiskt att poliserna, pågående skjutning, skulle ha hunnit med verkanskontroll. ”En person som vänder ryggen till kan fortfarande vara farlig”, säger han och påpekar att det är först när den misstänkte faller till marken och tappar vapnet som poliserna kan vara säkra på att han är ofarlig.
”Att över huvud taget tala om olika skeden i ett förlopp som är tre sekunder är inte kopplat till en verklighet.”

Avslutningsvis talar den tredje polisens advokat. Han anser att det är svårt att se att det finns fog för åtalet över huvud taget och att åklagaren saknar all bevisning.

Han hänvisar mot slutet av pläderingen till  intervjuinslag med Eric Torells mamma, där hon uttrycker en önskan om att få svar. Han hoppas att rättegången ska ha gett henne sådana, men att det inte finns grund för att döma de tilltalade.

Dom i målet kommer att meddelas torsdag tredje oktober klockan 14.00

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst