Annons

Annons

Då får du vara ledig

När livet händer kan det vara svårt eller omöjligt att jobba, och det kan komma hastigt på. Då kan det vara bra att veta vad som gäller.
10 september 2019, 00:00

Semester, föräldraledighet och ledighet vid sjukdom har de flesta någorlunda koll på. Men det finns andra tillfällen då du kan behöva ta ledigt. Ibland finns det stöd för detta antingen i lagen eller i ditt kollektivavtal. Det kan vara bra att ha koll på var det regleras när du söker ledigt.

Enligt Malin Thor, ombudsman på Polisförbundet, kan du i de allra flesta fall få hjälp av dina lokala förtroendevalda.

– Men jag tycker att det är viktigt att gå till chefen först. Ofta vet chefen vad som gäller och löser situationen på bästa sätt.


Liten ordlista

Permission = kort ledighet med lön.
Tjänstledigt = ledighet utan lön.
Trängande familjeskäl = Enligt lag har en arbetstagare rätt till ledighet från sin anställning i samband med sjukdom eller olycksfall som gör arbetstagarens närvaro absolut nödvändig. Detta kan inte förhandlas bort i kollektivavtal.

Att du har rätt att få ledigt är inte alltid detsamma som att du har rätt till att vara ledig med bibehållen lön. Inte ens i det som kallas ”trängande familjeskäl”.

Men i Polisförbundets avtal med Polismyndigheten och Säpo är detta reglerat så att ett visst antal dagar med bibehållen lön går bra.

– Till exempel om du ska på en begravning i Thailand är det ju svårt att hinna över dagen, men där får du bara en resdag i samband med begravningen betald, säger Malin Thor.

En arbetstagare har rätt till ledighet från sin anställning av trängande familjeskäl som gör hens omedelbara närvaro absolut nödvändig. Det gäller vid allvarligare sjukdomsfall eller dödsfall inom egen familj eller den närmaste släktkretsen. Så säger lagen. Det går inte att förhandla bort i ett kollektivavtal. Kollektivavtalet kan dock reglera hur många dagar som ledigheten får tas ut.

Lagen säger inte heller något om rätt till betald ledighet. Det regleras istället i kollektivavtalet. Enligt det avtal som gäller för poliser har man rätt till ledigt upp till tio dagar under ett kalenderår. Restiden räknas in i det. Rätt till ledigt, men utan lön, har man inom ramen för kollektivavtalet också för bouppteckning eller arvskifte.

För en begravning som inte är en direkt närståendes har du ingen lagstadgad rätt att få ledigt. Inte heller i kollektivavtalet finns någon sådan skrivning. Men arbetsgivaren kan välja att ge tjänstledigt med löneavdrag alternativt permission* för ändamålet.

Ett annat regelverk som kan vara lite knivigt är det som gäller kring flytt. Här finns också i vissa fall möjlighet att få ersättning som täcker flyttkostnader. Ingen lag ger ledighet vid flytt, men det är reglerat i kollektivavtalet. Om flyttersättning lämnas har man enligt detta rätt till tre dagar utan löneavdrag.

Flyttersättning ges till en arbetstagare som flyttar ”av tvång” eller på grund av att den fått en högre tjänst.

– Till exempel om du går från att vara direkt chef till att bli indirekt chef och det kräver flytt, förklarar Malin Thor.

Det finns en ventil för arbetsgivaren att stå för flytt i alla fall.

Däremot gäller det inte om du flyttar för en tjänst motsvarande den du har i dag, såvida inte din arbetsgivare tycker att det finns anledning till det.

– Det finns en ventil för arbetsgivaren att stå för flytt i alla fall, säger Malin Thor.

Det finns inte heller någon lagstadgad rätt att gå till doktorn på arbetstid. Däremot är det reglerat i det statliga villkorsavtalet att man om det behövs, utan löneavdrag, får vara ledig för besök hos läkare, företagshälsovård, öppenvård eller mödravårdscentral samt för blodgivning. Undersökningar eller behandlingar efter remiss av tandläkare eller läkare samt vid akuta tandbesvär är också giltiga skäl för den typen av ledighet.

Vissa yrkesgrupper har kollektivavtal som reglerar att de får ledigt vid sitt eget bröllop eller när de fyller 50, men något sådant finns inte för poliser. Och i dag finns det inga kollektivavtal som ger rätt till ledigt vid andra högtider så som till exempel religiösa. Då får man helt enkelt vara ute i god tid och ansöka om semester.

Rättelse: Det har, i Polistidningens pappersupplaga, smugit sig in ett fel. Där står att även begravning, bouppteckning och arvsskifte faller under lagstiftningen för trängande familjeskäl – så är inte fallet. Det gäller alltså endast vid allvarlig sjukdom och dödsfall.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst