Annons
Annons

”Målet kommer framför allt handla om nödvärnsrätten”

3 september 2019, 00:00
Foto: Emma Eneström

”En ofattbar förlust för Erics familj, men också en svart dag för svensk polis.” Så beskriver åklagaren den 2 augusti 2018, då 20 årige Eric Torell sköts till döds i samband med en polisinsats. Från fackets håll är målet att poliserna skall kunna gå tillbaka i yttre tjänst.

Foto: Emma Eneström

”En ofattbar förlust för Erics familj, men också en svart dag för svensk polis.” Så beskriver åklagaren den 2 augusti 2018, då 20 årige Eric Torell sköts till döds i samband med en polisinsats. På tisdagen inleddes huvudförhandlingen mot de tre poliser som står åtalade.

Rättegången, som äger rum i Stockholms Tingsrätt, kommer att sträcka sig över sex förhandlingsdagar. Den beräknas avslutas den 16:e september. Bland annat är 17 vittnen kallade. Under huvudförhandlingens första dag kommer åklagaren, Martin Tidén, att redogöra för händelsen. Under eftermiddagen följer försvaret. På torsdag väntas de åtalade höras.

Två av de tre poliser som sköt verkanseld, vilken delvis träffade Eric Torell i ryggen vid insatsen, står åtalade för tjänstefel respektive vållande till annans död. Den polis som åtalas för vållande till annans död hade vid tillfället varit i tjänst sju veckor. Hans kollega i åtta månader.

Även det befäl som tjänstgjorde vid tillfället är åtalat för tjänstefel. Bland annat för att inte  ha samordnat poliserna på ett sådant sätt att risken för att de skulle skjuta på varandra minimerats.
Enligt åklagaren kommer dock målet huvudsakligen att handla om nödvärnsrätten.

Bland annat får rätten ta del av en filmsekvens, där polisernas sikt i samband med skjutningen har återskapats. Då sikten är god, menar åklagaren att poliserna borde ha kunnat se att Eric Torell vände ryggen till och därmed inte kan hävda nödvärn när de dödande skotten avlossades.

Försvaret har, enligt sin händelsebeskrivning, ett annat perspektiv än åklagaren, på vad insatsen den andra augusti 2018 handlade om. De menar att det handlade om skapa sig en bättre lägesbild. Inte att, som åklagaren hävdar, konfrontera en potentiellt farlig person.

Försvarsadvokaten Anton Strand kallar, i motsats till åklagaren, händelsen för en oerhört tragisk dödsolycka.
– En följd av ett antal olycksaliga samverkande faktorer.

Han nämner bland annat att Eric Torell var ute sent på natten och att han höll i ett vapenliknande föremål, samt riktade detta mot poliserna när de konfronterade honom. Han säger också att det är olyckligt att föremålet omnämnts som en leksak, utan anser att det snarare rör sig om en replika.

Försvaret flaggar också för att man inte vet i vilken ordning kulorna har träffat Eric Torells kropp, vilket har betydelse för nödvärnsfrågan. De pekar också på det korta händelseförloppet och att ett sådant inte kan delas upp i lagligt och olagligt våld.

Avslutningsvis tar målsägarbiträdet Tomas Nilsson fram en brun papperskasse ur vilken han tar upp leksaken eller replikan som Eric Torell enligt honom fick när han fyllde fem. Han påpekar att den saknar magasin, vilket ett riktigt vapen skulle haft och erbjuder den som vill att känna på det.

Eric Torells mamma, pappa och syster begär vardera 30 000 i skadestånd av Polismyndigheten. Eric Torells dödsbo begär 33 000 kronor för att täcka kostnader för begravning och minnesstund. Polismyndigheten tar via sitt ombud på sig att betala kostnaderna i det fall polismannen döms för vållande till annans död.

Läs mer om åtalet mot poliserna här.

”Målet är att de ska tillbaka ut”

-Eftersom åklagaren valt att väcka åtal och det blir en huvudförhandling är det är skönt att det rullar igång, säger Kjell Ahlin på Polisförbundet i Stockholm.
Han har suttit med i rätten för att stötta de tre poliserna i ”Eric-målet”.

Det har varit en lång väntan sedan den tragiska dödsskjutningen av 20-åriga Eric Torell. Jan Bengtsson, Polisförbundet City, har liksom Kjell Ahlin varit med och stöttat från fackligt håll, från så gott som första början. Också han ser fram emot ett avslut.
– Det är ju väntan som tär. Sedan är det ju skönt att de får behålla jobbet, säger han.
Pan beslutade den 24 maj att poliserna får behålla jobbet oavsett dom.
– Att förlora det hade ju nästan varit det värsta straffet, fyller Kjell Ahlin i.
Båda är hoppfulla om att det ska bli en friande dom.
– Med all respekt för Erics familj, så kan det inte bli på annat sätt. Det rör sig om nödvärn, säger Kjell Ahlin.

Skulle det åtalade befälet fällas för tjänstefel menar han att hela den polisiära taktiken måste göras om.
-Då måste vi titta på hur vi utbildar vår polis.
Under tiden inför rättegången och medan den pågår är de tre poliserna omplacerade. Men den polis som friades i ett tidigt skede har varit ute och jobbat lite och känt att det funkar. Poliserna har fått krisstöd och Kjell Ahlin menar att han uppmanar dem att ta all hjälp de kan få.
-Vi ska stötta så mycket det går nu. Målet är att de ska kunna gå tillbaka ut i yttre tjänst och där är vi helt överens med cheferna.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst