ANNONS:

ANNONS:

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 4. Den delas ut i september till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 

Ordförandeord

Polisen får inte prioriteras ner

Lena Nitz, ordförande

 
 
 

 
 

Arkiv

Poliser har dålig koll på bisysslor

Publicerad 2019-09-26

Aktuellt Många poliser är osäkra på vilka regler som gäller för bisysslor. Det kan bero på att få chefer aktivt informerar om regelverket. Rikspolischefen har beslutat om en drive för att höja kunskapsnivån.

Polisanställda får inte ha extraknäck eller fritidssysselsättningar som hindrar dem i arbetet eller skadar allmänhetens förtroende för myndigheten. Det framgår av lag och kollektivavtal. Men många polisanställda är osäkra på vilka bisysslor som innebär en risk. Det visar en enkät som Polismyndighetens internrevision har gjort.

förtroende-skadligt?

 

En polis fick inte vara ordförande i en ideell förening som stöttar våldsutsatta kvinnor. (Arbetsdomstolen 2018)

Tre polisinspektörer fick sitta i socialnämnden i samma kommun som de arbetade i. (Arbetsdomstolen 2011)

En polis fick inte sälja släpvagnar på samma ort där hen stoppade och kontrollerade fordon. (Arbetsdomstolen 2005)

En polis fick vara deltidsbrandman. (Arbetsdomstolen 2004)

Bara knappt 40 procent av de svarande visste i vilka situationer de ska anmäla en bisyssla till arbetsgivaren för att få den prövad. ”Vad som gäller gällande bisysslor har jag aldrig någonsin fått information om och då började jag jobba som polis 2004”, som en av de anställda uttryckte det i ett fritextsvar.

Enkäten gick även till chefer inom myndigheten och bland dem svarade merparten nej på frågan om de aktivt informerar sina medarbetare om reglerna för bisysslor.

Internrevisionens slutsats är att myndigheten behöver informera tydligare och oftare om bisysslor. I slutet av juni i år beslutade rikspolischefen att HR-avdelningen ska ta fram en rutin för detta. Arbetet ska vara slutfört innan året är slut.