Annons
Annons

Skrivandet utmaning
för nya poliser

2 september 2019, 00:00
Foto: Per Hagström

Nyutbildade poliser är inte tillräckligt bra på att uttrycka sig i skrift och köra bil. Det förs fram i en kommande rapport om polisutbildningen. 

Nyutbildade poliser är inte tillräckligt bra på att uttrycka sig i skrift och att köra bil. Det förs fram i en kommande rapport om polisutbildningen. 

Polismyndigheten har gjort en översyn av polisprogrammet som finns vid fem olika lärosäten i landet. Polistidningen har tagit del av ett utkast till den rapport som sammanfattar översynen.

Där kan man bland annat läsa om hur företrädare för polisregionerna ser på nyutbildade polisers kunskaper. De lyfter framförallt två områden som problematiska. Det ena är bilkörningen, där  i stor sett samtliga regioner upplever att poliser kommer ut i yrket med för lite körkunskaper. Det andra är att många unga poliser har svårt att uttrycka sig i skrift, vilket till exempel märks när de ska skriva förhörsprotokoll och rapporter.

Enligt lärosätena speglar det senare en allmän trend i samhället. Det är inte bara på polisutbildningen som studenter har svårt med de skriftliga momenten.

Carina Hansson undervisar polisstudenter i avrapportering och dokumentation på Linnéuniversitetet i Växjö. Hon kan hålla med om att det har skett en utarmning av skriftspråket.

Carina Hansson, polislärare, Linnéuniversitetet.

– Vi har en ny generation som är van att skriva i olika appar. Det är vanligt med särskrivningar och man är inte alltid så noga med stavning och meningsbyggnad. Men jag upplever inte att det är någon katastrof bland våra studenter.

Vad gör ni för att de ska bli bättre på att skriva?
– Vi är inga svensklärare, utan poliser, och som utbildningen ser ut i dag finns det ingen tid för ren svenskundervisning. Vi lär ut hur man avrapporterar och dokumenterar i polisens IT-system. Fokus ligger på ett rättssäkert språk.

Vad innebär det?
– Till exempel att det inte förekommer syftningsfel som leder till missförstånd om vem som har sagt vad. Eller att man undviker värdeladdade ord som att ett vittne ”påstår” något. Då är det bättre att skriva ”uppger” eller ”berättar”.

Men är det inte en grundförutsättning att poliser skriver på korrekt svenska?
– När Polisen får kritik av JO är det inte för att vi har missat att sätta punkt och stor bokstav i en mening, utan för att att vi inte har dokumenterat ett frihetsberövande korrekt till exempel. Stavfel ser fula ut men är inte ett problem för rättssäkerheten så länge de inte förändrar betydelsen av ord eller meningar.

Språkkrav i examen

För polisexamen ska studenten visa förmåga att ”uttrycka sig rättssäkert och korrekt”.

Källa: Utbildningsplan för polisprogrammet

I Polisens utkast till rapport föreslås att lärosätena, tillsammans med Polismyndigheten, funderar på vad som behöver göras för att förbättra skrivfärdigheterna hos nyutbildade poliser.

Vad gäller de bristande kunskaperna i bilkörning kan man läsa att en mer individanpassad utbildning skulle kunna vara en lösning. Möjligen kan man ge extra undervisning utöver ordinarie schematid för dem som behöver det.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst