Mätning visade höga bullernivåer

Motorcykelpoliser och evenemangspoliser utsätts för buller som kan vara skadligt. Det framgår av mätningar som Polisen har gjort. 
7 oktober 2019, 00:00

Polismyndigheten ligger i tvist med Arbetsmiljöverket om hur man ska mäta bullret som poliser utsätts för. Arbetsmiljöverket kräver nya mätningar, som omfattar fler anställda, och görs i verkliga situationer snarare än i övningsmiljö. Annars hotar miljonvite. Polisen tycker att kraven är luddiga och allt för långtgående, och har överklagat till domstol.

Men parallellt med rättsprocessen har Polisen ändå börjat mäta bullret för vissa grupper av poliser. Det berättar Patrik Danielsson som är nationellt huvudskyddsombud och följer frågan. Mätningarna gjordes under våren och omfattade ett antal MC-förare, hundförare, IGV-poliser och poliser på en fotbollskommendering.

Polisförbundets nationella huvudskyddsombud, Patrik Danielsson. Foto: Emma Eneström
Patrik Danielsson, nationellt huvudskyddsombud

Foto: Emma Eneström

– De visade att två grupper, MC-förarna och evenemangspoliserna på fotbollsderbyt, utsattes för buller över gränsvärdena, säger Patrik Danielsson.

För MC-förarna är det vindbruset och motorljudet från den egna motorcykeln som är problemet. Arbetsgivaren har föreslagit ett antal åtgärder för att komma till rätta med det, enligt Patrik Danielsson.

– Man ska bland annat ta hänsyn till bullernivåer när man köper in nya motorcyklar och hjälmar, säkerställa att MC-förare använder hörselskydd och se till att de får ta paus i lugna miljöer ibland.

När det gäller personal på högriskmatcher visade mätningarna på höga bullernivåer främst för de civila evenemangspoliserna.

– Det är inte så konstigt eftersom de hela tiden jobbar nära klacken. Deltaenheterna, som är uniformerade, befinner sig vanligtvis längre tillbaka, vilket kan förklara att de fick lägre värden, säger Patrik Danielsson.

Utifrån mätningen föreslår arbetsgivaren att evenemangspoliserna ska ha hörselskydd medan deltaenheterna ska ha tillgång till skydd när behov uppstår. Det som rekommenderas är hörselskydd med aktiv bullerdämpning och inbyggd funktion för olika kommunikationssystem.

Mätningarna av IGV-polisers och hundförares ljudmiljöer visade inte på några nivåer över gränsvärdena. Men skyddsombudet Patrik Danielsson tycker inte att man kan dra några säkra slutsatser utifrån det.

– Det här var mätningar som gjordes under några arbetspass. Men jag efterlyser kontinuerliga mätningar över längre perioder, eftersom det finns stora skillnader i utsatthet för buller beroende på arbetsuppgifter.

Polismyndigheten planerar också att mäta bullret för poliser som jobbar vid en demonstration. Det ska ske denna höst.


Grupper i mätningen

  • IGV-poliser.
  • Hundförare.
  • MC-förare.
  • Tjänstgörande vid en högriskmatch.

Under hösten ska det även göras en mätning vid en demonstration.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst