Nytt verktyg ska ge snabbare tips

“Polisen direkt” är arbetsnamnet på ett digitalt verktyg som just nu utreds av Polismyndigheten. Det ska kunna användas för att skicka ut information om nyligen inträffade brott till allmänheten, och förhoppningsvis ge snabba tips tillbaka. 
24 oktober 2019, 00:00

Polisen är beroende av att få information från allmänheten i nära anslutning till att brott begås eller personer anmäls försvunna. Och hos allmänheten finns en vilja att hjälpa till, visar medborgarundersökningar. Men hittills har Polisen varit dålig på att fånga upp engagemanget. Det framgår av en uppdragsbeskrivning från myndigheten: “Polisen kan snarast sägas ha haft ett passivt förhållningssätt och förlitat sig på att medborgarna kommer att kontakta myndigheten via telefon (112 eller 114 14) då behov uppkommer”.

Nu ska en arbetsgrupp inom Polisen ta fram en kravställning för ett digitalt verktyg som kan sprida och ta emot information från medborgare i realtid.

– Tänkt dig en blandning av tv-programmet Efterlyst och appen SMS livräddare som informerar om misstänkta hjärtstopp i närhet, förklarar Linda Uhlén, verksamhetsutvecklare på Noa.

Förebilden för Polisen direkt är nederländska Burgernet som Polistidningen har skrivit om tidigare. I Nederländerna kan operatörer vid ledningscentraler skicka ut signalement på brottsmisstänkta eller försvunna personer till allmänheten, bara minuter efter att ett larm har kommit in. Notiserna går ut via telefon, sms eller appar, och kan riktas till personer som befinner sig i ett visst geografiskt område, till exempel i närheten av en brottsplats.

En person som har fått ett sådant meddelande kan sedan komma i direktkontakt med ledningscentralen för att lämna tips i det pågående ärendet.

– I Sverige måste medborgarna själva gå in på polisens hemsida eller på våra sociala medier för att få information. Med ett sådant här verktyg kan vi vara aktiva och skicka notiser till medborgare som har anmält att de vill delta, och dessutom rikta oss till personer i just det berörda området, säger Linda Uhlén.

Svensk polis brukar vara restriktiv med att skicka ut signalement på misstänkta. Skulle ett sådant här verktyg kräva en ändrad praxis?
– Det är något som arbetsgruppen måste identifiera, och det kan mycket väl utmynna i att vi ser ett väldigt begränsa användningsområde för ett sådant här verktyg.

Enligt uppdragsbeskrivningen ska verksamhetsanalysen och kravställning för Polisen direkt vara framtagen senast i maj nästa år. Företrädare för polisregionerna har framfört att projektet bör få högsta prioritet. Enligt planen ska verktyget börja upphandlas, alternativt utvecklas internt inom Polisen, redan i augusti nästa år.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst