ANNONS;

ANNONS:

 
 


Så här ser Polistidningen nummer 5 ut. Den delas ut runt den 18 oktober till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundets medlemsservice: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Läs mer om Polistidningen här.

 
 

Ordförandeord

Vi måste skydda den som skyddar! 

Lena Nitz, ordförande

 
 

 
 

Arkiv

Polislegg utan personnummer
får stöd

Publicerad 2019-10-09

Foto: Per Hagström

Aktuellt Remissinstanserna ger grönt ljus för Polisens förslag om mer anonyma tjänstekort. Men en Knivstabo sätter sig på tvären. 

Polismyndigheten vill att regeringen tar bort kravet på fullständigt namn och personnummer i polislegitimationen och andra tjänstekort hos myndigheter. Det har Polistidningen rapporterat om tidigare. Bakgrunden är att det finns anställda som tycker att det är obehagligt att visa upp sitt tjänstekort när de ingriper mot kriminella. De är oroliga för att bli kartlagda och utsatta för hämndaktioner.

Regeringen har skickat Polisens förslag på remiss till ett antal myndigheter. Av de tolv som har svarat gör samtliga tummen upp för att ta bort kravet på personnummer i myndigheters tjänstekort. Merparten tycker också att det ska vara frivilligt med fullständigt namn. Det ska vid behov kunna bytas ut mot exempelvis initialen i tilltalsnamnet och ett efternamn.

Kustbevakningen och Skatteverket vill dock behålla kravet på fullständigt namn. Dels för att korten ska utformas på ett enhetligt sätt på alla myndigheter, dels för att tjänstemäns namn ändå framgår av beslut och annan dokumentation som de upprättar i sitt arbete.

Den enda som avstyrker förslaget helt är en medborgare i Knivsta som har skickat in ett remissvar på eget initiativ. Hon poängterar att poliser förtjänar respekt för sitt arbete och att det är djupt olyckligt att de utsätts för hot och påtryckningar. Samtidigt tycker hon att Polisen, som är Sveriges största och i vissa avseenden mäktigaste myndighet, borde ha goda förutsättningar att skydda sina anställda utan att göra dem anonyma.
“Att den som är satt att vara en del av det statliga våldsmonopolet kan identifieras på ett enkelt sätt torde vara en grundläggande förutsättning för att den som blir felbehandlad av polisen inte ska tappa förtroende för densamma”, skriver Knivstabon.

Nästa steg i ärendet är att justitiedepartementet kommer att gå igenom remissvaren för att bedöma om man ska gå vidare med förslaget.