ANNONS:

ANNONS:

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 1. Den delas ut i februari till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 
 
 
 

 
 

Arkiv

“Jag vet var dina barn går i skolan”

Publicerad 2019-11-06

Aktuellt För poliser som jobbar i utsatta områden har subtila hot och trakasserier blivit vardagsmat, enligt en rapport från Polisens internrevision. Nu utreder myndigheten om det krävs lagskärpningar för att bryta trenden. 

Ingripandepoliser och områdespoliser som jobbar i utsatta områden drabbas av påverkansförsök i stor omfattning, enligt internrevisionen. Det kan handla om allt från brottsliga handlingar till mer subtila hot och trakasserier. Syftet är att få poliser att backa undan och avstå från att göra sitt jobb.

Till de subtila varianterna hör att kriminella säger att de vet var enskilda poliser bor, att de gör anonyma orosanmälningar till socialtjänsten eller filmar poliser på ett närgånget sätt och sprider det i sociala medier.

Mot bakgrund av rapporten har Polisens rättsavdelning fått i uppdrag att analysera behovet av att kriminalisera vissa former av subtila hot och trakasserier mot polisanställda. Om behovet finns kan det bli aktuellt att göra en framställan till regeringen om en lagskärpning.

Internrevisionens rapport bygger på en enkät till polisanställda, intervjuer med personal och besök i lokalpolisområden.