Annons
Annons

Två regioner klara med lönerna

Förbundsregionerna Öst och Mitt är först i mål med de nya lönerna. Den individuella delen av lönerna har de valt att hantera lite olika.
13 november 2019, 00:00

När Polistidningen når Lars Håkan Skoog, förhandlingsansvarig för region Öst, är han precis på väg för att skriva på löneavtalet. Han är nöjd med att man fått klart lönerna före jul.

– Vi har valt att satsa på karriär- och utvecklingsvägarna för hela avtalsperioden, säger han.

Drygt hälften av medlemmarna i Öst kommer på så vis att få i snitt 1000 kronor mer i lönekuvertet per månad. Lagom till jul kommer också löneökningen från juni retroaktivt.

Exakt vilka som får ta del av den så kallade KUV:en* och i vilken utsträckning är det upp till de lönesättande cheferna att avgöra. Resten av poliserna i region Öst kommer att få ut i genomsnitt 5,5 procents löneökning.

– Vi är nöjda och har varit väldigt överens med arbetsgivaren här. Det kommer i alla fall inte att stupa på Öst om vi inte uppnår den totala ökning på 15 procent som Polisförbundet hade som mål för perioden 2017 till 2020, säger Lars Håkan Skoog.

Ralf Andersson är förhandlingsansvarig i region Mitt. Här kommer de nya lönerna in på kontot i januari. I Mitt har man valt att lägga den senaste revisionens KUV på de poliser som jobbar med utredning, då tidigare revisioner omfattat andra grupper.

– Vi har gjort en differentiering där baserad på erfarenhetsår som cheferna har att rätta sig efter, säger han. Jag känner mig väldigt nöjd med att vi på det här sättet får en uppvärdering av erfarenhet.

Han nämner som exempel att det kan innebära ett påslag på 1200 för någon med 12 år i tjänst och 1000 kronor för någon med åtta års erfarenhet.

För den individuella lönesättningen har de lönesättande cheferna i Mitt 2,3 procent av de cirka 5,7 procent som ska fördelas på kollektivet. Ralf Andersson säger att han är nöjd med avtalet också på så vis att det är den högsta löneökningen inom Polisen någonsin. Däremot var han en av dem som motsatte sig att gå med på avtalet från första början och där står han fast.

– Jag är missnöjd med att vi inte kommer att nå medellön inom staten redan nu.

Han menar att Polisregion Mitt är en låglöneregion i en höglöneregion om man ser till andra statliga arbetsplatser och att poliserna strömmar bort från verksamheten. Det enda som skulle kunna ändra på det är en riktad lönesatsning från regeringshåll.

– Man behöver se på polisbristen som det samhällsproblem det är. Det är inte en fråga för parterna, säger han.

*KUV
Karriär och utvecklingsvägar. Den del av löneunderlaget som ska gå till att uppvärdera kompetens hos de som inte innehar chefsbefattningar

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst